مقالات ترجمه شده

شیوع و مشخصات سم شیگا O157:H7 و غیر O157:H7 گرفته شده از منابع مختلف

عنوان فارسی

شیوع و مشخصات سم شیگا O157:H7 و غیر O157:H7 گرفته شده از منابع مختلف


عنوان لاتین

PREVALENCE AND CHARACTERIZATION OF SHIGA-TOXIN O157:H7 AND NON-O157:H7 ENTEROHEMORRHAGIC ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM DIFFERENT SOURCES

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1635
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سم شیگا تولید کننده ی باکتری Escherichia coli STEC به عنوان عامل بیماری زای مهم در غذا شناخته شده است که در سراسر جهان شیوع فراوانی دارد. مرگ و میر مر بوط به موارد اخیر شیوع به دلیل STEC این تهدیدی که این ارگانیسم برای سلامت عمومی دارد را به طور برجسته نشان می دهد. این مطالعه برای شناسایی ، خصیصه های مسمومیت زایی و آنتی بیوگرام E.coli عامل خونریزی داخلی (EHEC) از منابع مختلف انجام شده است. در کل 384 نمونه از انسان ، حیوان و منابع زیست محیطی مختلف از مناطق مختلف در شهر اسماعیلیه ی مصر جمع آوری شدند. نمونه های E.coli (n=284) بوسیله ی کشت سنتی میکروبی شناسایی شدند و فنوتیپ شان بوسیله ی آزمایشات بیوشیمی و تحرک پذیری تعیین شد. برای شناسایی ژن های مسمومیت زای (stx1، stx2، eaeA، و EHEC hlyA) از روش PCR چندگانه استفاده شد. از شیوع کلی نمونه های E.coli ، 31% (89 مورد) از مدفوع افراد مبتلا به اسهال ؛ 17.3% (49 مورد) از مدفوع گوسفندان ، گاو و جوجه های مبتلا به اسهال ؛ 16.5% (47 مورد) از ادرار افراد مبتلا به عفونت دستگاه اداراری ؛ 17.3% (49 مورد) از آب آشامیدنی ؛ 6.4% (18 مورد) از غذاهای دریایی ؛ 6.02% (17 مورد ) از محصولات گوشتی فرآوری شده ؛ 3.9% از لبنیات ، و 1.1 % (3 مورد) از فرآورده های ماکیان (جگر) جمع آوری شد. الگوی حساسیت به آنتی بیوتیک نشان داد که نمونه های دارای فنوتیپ مقاوم چند دارویی (MDR) حداقل نسبت به 4 آنتی بیوتیک از دسته های مختلف هستند : آریترومایسین ، جنتامایسین ، سفازولین ، تیامفینیکول ، وانکومیسین ، سیپروفلوکساسین ، و آمپیسیلین . سم شیگا در ده EHEC مشکوک به وسیله ی Mpcr شناسایی شد. سروتیپ کردن این 10 نمونه ی E.coli گردش 5 سروتیپ (O175 ، O158 ، O114 ، O125 و O26) را نشان می دهد : 3 نمونه از انسان (سروتیپ O175 و O158 ) ؛ 4 نمونه از حیوانات (سروتیپ O114 ، O26) ، دو نمونه از فرآورده های گوشتی (سروتیپ O125 ، O158) و یک نمونه از آب آشامیدنی (سروتیپ O114). این مطالعه STEC O157 از نمونه های انسانی مبتلا به اسهال را شناسایی کرده است و نشان داده است که گوشت و آب آلوده دارای بین از یک سروتیپ از گونه های STEC غیر O157 می باشند. به همین دلیل باید پتانسیل شان در بروز عفونت های انسانی مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده لاتین

Shiga-toxin–producing Escherichia coli (STEC) is recognized as an important foodborne pathogen responsible for sporadic cases to serious outbreaks worldwide. The morbidity and mortality associated with several recent outbreaks due to STEC have highlighted the threat this organism poses to public health. This study was conducted to identify, characterize the virulence traits and antibiogram of enterohemorrhagic E. coli (EHEC) from different sources. A total of 384 samples from human, animal and environmental sources were collected from different locations in Ismailia city, Egypt. E. coli isolates (n = 283) were identified by conventional microbiology culture, and phenotypically characterized with biochemical and motility tests. Multiplex PCR (mPCR) was applied for the detection of virulence genes (stx1, stx2, eaeA, and EHEC hlyA). From the overall prevalence of E. coli isolates, 31 % (89/283) were isolated from stools of people with diarrhea; 17.3 % (49/283) were from stools of sheep, cattle and chicken with diarrhea; 16.5 % (47/283) were from urine of peple with a urinary tract infection; 17.3 % (49/283) were from fresh water; 6.4 % (18/283) from seafood; 6.02 % (17/283) from processed meat products; 3.9 % (11/283) from dairy products; and 1.1 % (3/283) from poultry products (liver). The antibiotic sensitivity pattern showed that the isolates carried a multidrug resistance (MDR) phenotype to at least four antibiotics from different classes: erythromycin (E), gentamicin (CN), cefazolin (CZ), thiampinicol (TP), vancomycin (VA), ciprofloxacin (CIP), and ampicillin (AM). Shiga toxin was identified in ten suspected EHEC by mPCR. Serotyping of these 10 E. coli isolates demonstrated the circulation of five serotypes (O157, O158, O114, O125 and O26) (10/283 [4%]): three isolates from people (serotype O157, O158), four isolates from animals (serotype O114, O26), two isolates from meat products (serotype O125, O158), and an isolate from fresh water (serotype O114). This study identified STEC O157 from human cases with diarrhea, and demonstrated that meat and water were contaminated with more than one serotype of non-O157 STEC strains. This is a cause of concern owing to their potential to cause human infections

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI