مقالات ترجمه شده

پشت در سازمان: درک کارکنان از حوادث، انگیزه و پاسخ ارتباطی

عنوان فارسی

پشت در سازمان: درک کارکنان از حوادث، انگیزه و پاسخ ارتباطی


عنوان لاتین

Backstabbing in Organizations: Employees’ Perceptions of Incidents, Motives, and Communicative Responses

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1625
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله Communication Studies
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه درک کارکنان از پشت در محل کار و نوع شناسی اولیه توسعه داده شد برای حوادث پشت سازمان، انگیزه درک شده، و پاسخ ارتباطی مورد بررسی قرار می دهد. ما استخدام استقرایی موضوعی تجزیه و تحلیل کردیم و برای توسعه نوع شناسی و دیدگاه این مطالعه از نظر رمزگشا (هدف) به صورت یک واحد درآوردیم. در حالی که تحقیقات قبلی در سایر رفتارهای منفی در محل کار بر دیدگاه رمزگذار تمرکز (مرتکب) داشتند. نتایج نشان داد که حوادث فعال (به عنوان مثال، پشت سر صحبت کردن) شایعتر از حوادث غیر فعال بودند (به عنوان مثال، قطع اطلاعات). انگیزه درک در درجه اول منافع شخصی بودند (به عنوان مثال، پیشرفت خود) ، و پاسخ ارتباطی شامل تعامل (به عنوان مثال، مواجه با پشت سر کسی حرف زدن) ، عمل (به عنوان مثال، ترک شغل) و انفعال (به عنوان مثال، نادیده گرفته) است. پاسخ دیگر احساسات و شناخت بود. جمعیت نشان داد که این پدیده در سراسر سازمان های متعدد، صنایع، و موقعیت سلسله مراتبی کاهش می یابد.

چکیده لاتین

This study examined employees’ perceptions of backstabbing in the workplace and an initial typology was developed for backstabbing incidents, perceived motives, and communicative responses. We employed thematic inductive analysis and unitizing to develop the typology and approached this study from the decoder’s perspective (the target), whereas previous research on other negative behaviors in the workplace focused on the encoder’s perspective (the perpetrator). Results indicated that active incidents (e.g., talked behind back) were more prevalent than passive incidents (e.g., withheld information), perceived motives were primarily self-interest (e.g., self-advancement), and communicative responses included interaction (e.g., confronted backstabber), action (e.g., left job), and inaction (e.g., ignored). Other responses were emotion and cognition. Demographics indicated that this phenomenon cuts across numerous organizations, industries, and hierarchical positions

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI