مقالات ترجمه شده

تاثیر گرادیان های فشار منفذ در طبقه بندی خاک در طول آزمایش نفوذ پیزو مخروطی

عنوان فارسی

تاثیر گرادیان های فشار منفذ در طبقه بندی خاک در طول آزمایش نفوذ پیزو مخروطی


عنوان لاتین

The influence of pore pressure gradients in soil classification during piezocone penetration test

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1616
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Engineering Geology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آزمایش نفوذ مخروط استاندارد (CPT) مقاومت را در نوک (qc) در طول سرعت ثابت نفوذ و همچنین اصطکاک / چسبندگی در طول آستین (fs) اندازه گیری می کند. فشارهای آب حفره اضافی که در نتیجه نفوذ ایجاد می شود، می تواند توسط یک فشار سنج / مبدل (u2) که دقیقا پشت مخروط (CPTU) قرار دارد، اندازه گیری شود. داده های جمع آوری شده به شناسایی چندین خصوصیت فیزیکی، هیدرولیکی و مکانیکی لایه های خاک، کمک می کند. با این حال، عملکرد اصلی آزمایش، طبقه بندی خاک است. طبقه بندی با استفاده از مقادیر qc وfs در مراحل اولیه با ترکیب شاخص نوع رفتار خاک Ic ، انجام می شود. شاخص نوع رفتار خاک SBT Ic را محاسبه می کند و به طور کلی توسط مقادیر نرمال مقاومت نوک و اصطکاک آستین محاسبه می شود: به ترتیب Q و F. مولفه فشار آب منفذ در رابطه توسط ضریب Bq نشان داده شده است. به خاطر پوشش محدود پارامترهای به کار گرفته شده، تفکیک واضحی را نمی توان بین طبقات خاک انجام داد. پارامتر جدید "i" که به طور قابل توجهی به فرایند طبقه بندی با استفاده از فشار های متغیر آب حفره Δuw عمق کمک می کند، در این مقاله به منظور بهبود مقدار Ic در فرایند طبقه بندی، معرفی شده است.

چکیده لاتین

The standard cone penetration test (CPT) measures the resistance at the tip (qc) during constant rate of penetration as well as the friction/adhesion along the sleeve (fs). The excess porewater pressures generated as a result of the penetration can also be measured by a piezometer/transducer (u2) located immediately behind the cone (CPTU). The collected data help to identify several physical, hydraulic and mechanical properties of the soil layers. However, the main function of the test is soil classification. Classification has been done by using the qc and fs values at the early stages to be followed by incorporating the concept of soil behaviour type index Ic. Soil behaviour type (SBT) index calculates Ic and is generally calculated by normalised values of tip resistance and sleeve friction: Q and F, respectively. The porewater pressure component in the relationship is accounted for by the coefficient Bq. A clear distinction between the soil classes cannot be made due to limited coverage of the parameters employed. A new parameter “i” which contributes significantly to the classification process by the use of varying porewater pressure values Δuw by depth is introduced in this paper to improve the value of Ic in the classification procedure

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI