مقالات ترجمه شده

تشخیص سریع لوگو بر اساس ویژگی های مورفولوژیک در تصاویر اسناد

عنوان فارسی

تشخیص سریع لوگو بر اساس ویژگی های مورفولوژیک در تصاویر اسناد


عنوان لاتین

Fast Logo Detection Based on Morphological Features in Document Images

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1498
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله International Colloquium on Signal Processing and its Applications
نشریه IEEE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله، یک روش تشخیص سریع لوگو در تصاویر سند ارائه شده است. لوگو ها با قسمت های جدا شده، معمولا می تواند برفرایند شناسایی لوگو تاثیر گذار باشد. برای غلبه بر این مشکل، برخی از مشخصات لوگو ها در نظر گرفته شده است. روش پیشنهادی ما به سه بخش اصلی تقسیم شده است. در بخش اول ، از یک عملگر وسیع سازی افقی برای ادغام قسمت های جدا از لوگو در جهت افقی استفاده می شود. در بخش دوم ،از یک طبقه بندی تصمیم گیری ساده برای طبقه بندی لوگو و غیر لوگو استفاده می شود. در بخش پایانی ، یک عملیات اصلاح برای شناسایی قسمت های جدا شده لوگو ، بر اساس دو مشخصه استفاده می شود. این مشخصات شامل مختصات مرکز ثقل و تقاطع هر قسمت جدا شده جعبه محدود کننده لوگو، می باشد.روش ارائه شده بر روی پایگاه داده های تصویر سند عمومی و لوگو های بین المللی ارزیابی می شود. نتایج تجربی عملکرد آن را در مشکل شناسایی لوگو نشان می دهد.

چکیده لاتین

In this paper, a novel fast logo detection approach in document images is presented. Logos with separated parts usually can affect the logo detection process. To overcome this problem, some specifications of logos are considered. Our proposed method divided in three main sections. In the first section, a horizontal dilation operator is used to merge separated parts of logo in horizontal direction. In the second section, a simple decision classifier is applied for classifying logo and nonlogo. In the final section, a modifying operation for detecting separated-part-logo, logo which has separated part, based on two specifications is used. These specifications include centroid coordinate and intersection of each logo’s separated part bounding box. The proposed approach is evaluated on a public document image database and international logos. Experimental results show its performance in logo detection problem

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI