مقالات ترجمه شده

اندازه گیری الکتروشیمی همزمان دوپامین و استامینوفن با استفاده از الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ای

عنوان فارسی

اندازه گیری الکتروشیمی همزمان دوپامین و استامینوفن با استفاده از الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ای


عنوان لاتین

Simultaneous electrochemical determination of dopamine and acetaminophen using multiwall carbon nanotubes modified glassy carbon electrode

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1492
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Sensors and Actuators B: Chemical
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله روشی بسیار حساس جهت اندازه گیری الکتروشیمی همزمان دوپامین و استامینوفن مورد بررسی قرار گرفت. الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ای عامل دار شده با اسید در این روش اندازه گیری مورد استفاده قرار گرفتند. دوپامین و استامینوفن تحت شرایط مدار باز و به مدت 30 ثانیه روی سطح الکترودهای کربن شیشه ای اصلاح شده با نانولوله های کربنی چند دیواره ای انباشته شدند. در روش ولت سنجي ضرباني تفاضلي دوپامین و استامینوفن، پیک های شدید اکسیداسیونی به ترتیب در 125 و 307 میلی ولت نمایان می گردد. در شرایط آزمایشگاهی (همچون pH الکترولیت حامل، زمان تجمع، سرعت روبش و ...) بهینه، دوپامین و استامینوفن، به ترتیب در بازه های L^(-1) molµ 200-3 (r=0/992) و L^(-1) molµ 300-3 (r=0/989) پاسخ های خطی خواهند داشت. پایین ترین حد تشخیص برای دوپامین L^(-1) molµ 8/0 و برای استامینوفن L^(-1) molµ 6/0 می باشد. سایر اجزای مرتبط همچون اسید آسکوربیک، اسید اوریک و قسمت کوتاه شده نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئوتید هیچ گونه دخالتی را در این اندازه گیری های الکتروشیمی از خود نشان نداده اند. روش بررسی شده نشان دهنده پایداری خوب، قابلیت تولید مجدد (3/1 درصد برای دوپامین و 3/2 درصد برای استامینوفن)، تکرار پذیری (برابر 9/1 درصد)، ترمیم سریع در ساخت سرم های دارویی (7/1 درصد برای دوپامین و 7/2 درصد برای استامینوفن) و سرم های انسانی (7/1 درصد برای دوپامین و 9/1 درصد برای استامینوفن) می باشد.

چکیده لاتین

A highly sensitive method was investigated for the simultaneous determination of dopamine (DA) and acetaminophen (AP) using acid functionalized multi-wall carbon nanotubes (f-MWCNTs) modified glassy carbon electrodes (GCEs). Both DA and AP were accumulated at the surface of f-MWCNTs modified GCE (under open circuit condition for 30 s). In differential pulse voltammetry (DPV) technique both DA and AP give sensitive oxidation peaks at 125mV and 307 mV, respectively. Under the optimized experimental conditions (such as supporting electrolyte pH, accumulation time and scanning rate, etc.) DA and AP give linear response over the range of 3–200mol L−1 (r = 0.992) and 3–300mol L−1 (r = 0.989), respectively. The lower detection limits were found to be 0.8 for DA and 0.6mol L−1 for AP. The interfering species such as ascorbic acid (AA), uric acid (UA) and reduced form of Nicotinamide adenine dinucleotide (NADH) showed no interference with the selective determination of DA and AP. The investigated method showed good stability, reproducibility (1.3% (DA) and 2.3% (AP)), repeatability (1.9%) and high recovery in pharmaceutical preparation (1.7% (DA) and 2.7% (AP)), and human serum (1.7% (DA) and 1.9% (AP))

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI