مقالات ترجمه شده

اقدامات محرك و حافظه عاطفي

عنوان فارسی

اقدامات محرك و حافظه عاطفي


عنوان لاتین

Motor action and emotional memory

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1454
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Cognition
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آيا اقدامات محرك ساده در بازآوري خاطرات عاطفي افراد بطور موثر اثر مي گذارد، و آيا آنچه آنها بتوانند براي يادآوري انتخاب كنند را تحت تاثير قرار مي دهد؟. در آزمايش 1، شركت كنندگان براي بازگو كردن خاطرات مربوط به زندگي شخصي خود با هر ارزش مثبت يا منفي تحريك شده اند، كه مهره ها به هيچ سمت بالا يا سمت پايين حركت ندارند. هنگاميكه جهت محرك مطابق با ارزش خاطره بود آنها خاطرات را سريعتر يادآوري كردند (به سمت بالا براي خاطرات مثبت و به سمت پايين براي خاطرات منفي). ارزش خنثاي داده شده در آزمايش 2 بروز مي كند، شركت كنندگان خاطرات مثبت بيشتر را هنگامي يادآوري كردند كه براي حركت دادن مهره هاي بالا دستور داشتند، و خاطرات منفي بيشتر را هنگامي يادآوري كردند كه براي حركت دادن آنها به پايين دستور داشتند، كه با يك ارتباط علي از محرك عاطفي شرح داده مي شود. نتايج پيشنهاد مي دهند كه تجارب مثبت و منفي زندگي بطور صريح با بازنمايي هاي شماتيك محرك به سمت بالا و به سمت پايين شامل نظريه هاي بازنمايي ذهني مجازي در ارتباط هستند. وراي تاثير كارآمدي بازآوري خاطره، مسير بي ربط، اقدامات محرك مكرر (تجديدي) نيز تا حدي مي تواند مضمون عاطفي بازآوري خاطرات افراد را تعيين كند: مهره ها به سمت بالا حركت مي كنند (تاثيري به ظاهر بي معنا) كه مي تواند باعث فكر كردن افراد به افكار مثبت بيشتر شود.

چکیده لاتین

Can simple motor actions affect how efficiently people retrieve emotional memories, and influence what they choose to remember? In Experiment 1, participants were prompted to retell autobiographical memories with either positive or negative valence, while moving marbles either upward or downward. They retrieved memories faster when the direction of movement was congruent with the valence of the memory (upward for positive, downward for negative memories). Given neutral-valence prompts in Experiment 2, participants retrieved more positive memories when instructed to move marbles up, and more negative memories when instructed to move them down, demonstrating a causal link from motion to emotion. Results suggest that positive and negative life experiences are implicitly associated with schematic representations of upward and downward motion, consistent with theories of metaphorical mental representation. Beyond influencing the efficiency of memory retrieval, the direction of irrelevant, repetitive motor actions can also partly determine the emotional content of the memories people retrieve: moving marbles upward (an ostensibly meaningless action) can cause people to think more positive thoughts

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI