مقالات ترجمه شده

درمان های روانشناختی مبتنی بر کامپیوتر برای افسردگی: بازبینی سیستماتیک و فرا تحلیلی

عنوان فارسی

درمان های روانشناختی مبتنی بر کامپیوتر برای افسردگی: بازبینی سیستماتیک و فرا تحلیلی


عنوان لاتین

Computer-based psychological treatments for depression: A systematic review and meta-analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1412
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله Clinical Psychology Review
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این مقاله مروری بر درمان های روانشناختی مبتنی بر کامپیوتر برای افسردگی و انجام یک متا آنالیز از مطالعات RCT می باشد، از جمله متغیرهای آزمایشی که ممکن است روی نتایج اثر بگذارند. پایگاه داده ها و جستجوهای دستی با استفاده از عبارات جستجوی خاص و معیارهای ورودی انجام میشوند. این بررسی دربرگیرنده 40 مطالعه (45 مقاله چاپ شده)، و 19 RCT (23 مقاله چاپ شده) در یک متاآنالیز استاندارد است و درمانهای مختلف مبتنی بر کامپیوتر برای افسردگی، طراحی آنها و انواع ارتباطات : همزمان ، غیر همزمان، و چهره به چهره (F: F). در کنار انواع مختلف و فراوانی پشتیبانی را توصیف میکند. شواهد از اثربخشی پشتیبانی کرده و رضایت شرکت کنندگان را برجسته می سازد. با این حال میتوان به محدودیتهایی اشاره کرد. در 19 مطالعه انجام شده فراتحلیل یک اثر بعد از درمان میانه ای نشان داد با اندازه d = 0.56 (95٪ فاصله اطمینان [CI] −.71, −.41), Z=7.48, pb.001) مداخلات پشتیبانی شده نتایج بهتر همراه با حفاظت بیشتر به همراه داشت. نتایج بصورت آماری بهبود بالینی و ریکاوری بعد از درمان قابل توجهی ارائه دادند. این بررسی و فرا تحلیل از اثر بخشی و کارایی درمان های روانشناختی مبتنی بر کامپیوتر برای افسردگی، با تنظیمات متنوع و جمعیت های مختلف حمایت میکنند. تحقیقات بیشتری به ویژه به منظور بررسی تاثیر عوامل درمانگر در درمانهای پشتیبانی شده، دلایل ترک تحصیل، و نگهداری از دستاوردهای بعد از درمان مورد نیاز است.

چکیده لاتین

The aim of the paper was to systematically review the literature on computer-based psychological treatments for depression and conduct a meta-analysis of the RCT studies, including examining variables which may effect outcomes. Database and hand searches were made using specific search terms and inclusion criteria. The review included a total of 40 studies (45 published papers), and 19 RCTs (23 published papers) were included in a standard meta-analysis. The review describes the different computer-based treatments for depression, their design, communication types employed: synchronous, asynchronous, and face-to-face (F:F); alongside various types and frequency of support delivered. The evidence supports their effectiveness and highlights participant satisfaction. However, pertinent limitations are noted. Across 19 studies the meta-analysis revealed a moderate post-treatment pooled effect size d=.56 (95% confidence interval [CI] −.71, −.41), Z=7.48, pb.001). Supported interventions yielded better outcomes, along with greater retention. The results reported statistically significant clinical improvement and recovery post-treatment. The review and metaanalysis support the efficacy and effectiveness of computer-based psychological treatments for depression, in diverse settings and with different populations. Further research is needed, in particular to investigate the influence of therapist factors in supported treatments, the reasons for dropout, and the maintenance of gains post-treatment

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI