مقالات ترجمه شده

آلژینات کپسوله‌ شده سیلیس‌ مزوپور نانو به عنوان یک سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول در آب ضعیف ایندومتاسین

عنوان فارسی

آلژینات کپسوله‌ شده سیلیس‌ مزوپور نانو به عنوان یک سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول در آب ضعیف ایندومتاسین


عنوان لاتین

Alginate encapsulated mesoporous silica nanospheres as a sustained drug delivery system for the poorly water-soluble drug indomethacin

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1384
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله asian journal of pharmac eutical sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ما ترکیباتی از مواد سیلیس مزوپور معدنی را بکاربردیم، بارها به عنوان ناقل‌ دارو از آن‌ها استفاده‌ کردیم، آلژینات پلیمر آلی طبیعی (ALG)، برای ایجاد سیستم دارورسانی پایدار برای داروی محلول درآب ضعیف ایندومتاسین (IND) است. سیلیس مزوپور حوزه نانو (MSN) بااستفاده از روش الگوی آلی و سپس عاملدار کردن با گروه پروپیل‌ آمینه از طریق ‌سنتزقبلی ترکیب‌شده است. بعد از بارگذاری دارو در منافذ پروپیل‌ آمینه عاملد‌ار MSN (AP-MSN)، IND بارگذاری‌کننده AP-MSN (IND-AP-MSN) توسط ALG از طریق تعامل یونی کپسوله می‌شود. تاثیرات سطح گروه شیمیایی و لایه ALG برروی IND رهاشده از لحاظ سیستمی بااستفاده از اسکن الکترون‌های میکروسکوپی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM)، جذب نیتروژن، تحلیل پتانسیل‌ زتا و تحلیل TGA مطالعه می‌شود. ساختار سطح و بار سطحی تغییردهنده LAG کپسوله‌ شده AP-MSN (ALG-AP-MSN) نیز مورد بررسی قرارمی‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که رهاسازی پایدار IND از سیستم دارورسانی طراحی‌ شده به‌ طور عمده باتوجه به اثر انسداد ALG پوشش داده‌شده است. باور داریم که این ترکیبات به طراحی سیستم دارورسانی پایدار خوراکی برای داروهای محلول در آب ضعیف کمک می‌کند.

چکیده لاتین

We applied a combination of inorganic mesoporous silica material, frequently used as drug carriers, and a natural organic polymer alginate (ALG), to establish a sustained drug delivery system for the poorly water-soluble drug Indomethacin (IND). Mesoporous silica nanospheres (MSNs) were synthesized using an organic template method and then functionalized with aminopropyl groups through postsynthesis. After drug loading into the pores of aninopropyl functionalized MSNs (AP-MSNs), IND loaded AP-MSNs (IND-AP-MSNs) were encapsulated by ALG through the ionic interaction. The effects of surface chemical groups and ALG layer on IND release were systematically studied using scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), nitrogen adsorption, zetapotential analysis and TGA analysis. The surface structure and surface charge changes of the ALG encapsulated AP-MSNs (ALG-AP-MSNs) were also investigated. The results showed that sustained release of IND from the designed drug delivery system was mainly due to the blockage effect from the coated ALG. We believe that this combination will help designing oral sustained drug delivery systems for poorly water-soluble drugs

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI