مقالات ترجمه شده

تبدیل مستقیم و کارآمد آلکان های گازی به کربوکسیلیک اسید، کاتالیز شده با هترو پلی اسیدهای حاوی وانادیوم

عنوان فارسی

تبدیل مستقیم و کارآمد آلکان های گازی به کربوکسیلیک اسید، کاتالیز شده با هترو پلی اسیدهای حاوی وانادیوم


عنوان لاتین

Direct and efficient transformation of gaseous alkanes into carboxylic acids catalyzed by vanadium containing heteropolyacids

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1381
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Applied Catalysis A: General
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هتروپلی اسیدهای حاوی وانادیوم H4[PMo11VO40] x 34H2O (HPA-1)، H5[PMo10V2O40] x 32H2O (HPA-2) و H6[PMo9V3O40] x 34H2O (HPA-3) به عنوان کاتالیست های با فعالیت بالا برای تبدیل مستقیم آلکان های C1-C3 نور به کربوکسیلیک اسیدهای مربوطه در حضور CO و در سیستم K2S2O8/CF3COOH عمل می کنند. پروپیونیک اسید (بازده حدود 70%)، ایزو و n- بوتیریک اسید (بازده کلی حدود 65%)، و استیک اسید (حدود 20%) عمده ترین محصولات بدست آمده از کربوکسیله کردن به ترتیب اتان، پروپان و متان هستند که در آن ها وانادیوم نقش کاتالیستی اصلی را بازی می کند. اثرات مقدار کاتالیست مطالعه شده است و تعداد کلی محصولات (TONs) تا حدود 12 x 103 (برای تبدیل اتان و پروپان) یا تا 3 x 103 (برای کربوکسیله کردن متان به استیک اسید) برای نسبت های مولی خیلی بالای آلکان به کاتالیست بدست آمده است که انتخاب پذیری به سمت استیک اسید را نیز ترویج می کند.

چکیده لاتین

The vanadium containing heteropolyacids H4[PMo11VO40] 34H2O (HPA-1), H5[PMo10V2O40] 32H2O (HPA-2) and H6[PMo9- V3O40] 34H2O (HPA-3) act as highly active catalysts for the direct transformation of light C1–C3 alkanes into the corresponding carboxylic acids in the presence of CO and in the K2S2O8/CF3COOH system. Propionic acid (ca. 70% yield), iso- and n-butyric acids (ca. 65% overall yield), and acetic acid (ca. 20%) are the major products obtained from the carboxylation of ethane, propane and methane, respectively, with vanadium playing a main catalytic role. The effects of the catalyst amount have been studied and overall turnover numbers (TONs) up to ca. 12 103 (for the ethane and propane conversions) or up to 3 103 (for the methane carboxylation to acetic acid) have been achieved for very high alkane-to-catalyst molar ratios which also promote the selectivity towards acetic acid

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI