مقالات ترجمه شده

تشکیل کوتیکول سروزی و درجه تمایز مقاومت در برابر رویان پشه های ناقل آئدس و اژیپتی، کوازیلاس آنوفل و کولکس کینکوفاسیاتوس

عنوان فارسی

تشکیل کوتیکول سروزی و درجه تمایز مقاومت در برابر رویان پشه های ناقل آئدس و اژیپتی، کوازیلاس آنوفل و کولکس کینکوفاسیاتوس


عنوان لاتین

Serosal cuticle formation and distinct degrees of desiccation resistance in embryos of the mosquito vectors Aedes aegypti, Anopheles aquasalis and Culex quinquefasciatus

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1365
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Journal of Insect Physiology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با توجه به اهمیت پزشکی آنها، پشه به عنوان ناقل انگل از اواخر دهه 1800 مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، هنوز هم شکاف های بسیاری در مورد برخی از جنبه های زیست شناسی آنها، مانند مرحله رویان شناسی وجود دارد. مقاومت خشکیدگی رویانی (EDR)، در حال حاضر در آئدس و و آنوفل پشه توصیف شده است، که یک صفت عجیب و غریب است. تخمک تازه گذاشته شده مستعد ابتلا به از دست دادن آب است، این یک بیماری است که می تواند زنده ماندن آنها را به خطر بیندازد. EDR در طول رویان شناسی از طریق تشکیل کوتیکول serosal (SC) به دست می آید، تخمک از خشک شدن حفظ می شود. با این حال، حفاظت از هر دو صفت در سراسر تکامل پشه ناشناخته است. مطالعات فیزیولوژیکی مقایسه ای با رویان پشه از جنس های مختلف، تاریخ مشخص تکاملی و عادات یک رویکرد عملی را نشان می دهد. در این مفهوم، فرایند کسب EDR از آئدس اژیپتی، کوازیلاس آنوفل و کولکس کینکوفاسیاتوس در 25 درجه سانتی گرداد مورد بررسی قرار گرفت. تکمیل رویان در Ae .اژیپتی ،An . آکوالیس و . Cx. کینکوفاسیاتوس در، به ترتیب 77.4، 51.3 و 34.3 ساعت پس از تخمک گذاری، توسعه رویان شناسی CX. کینکوفاسیاتوس کمتر از نصف زمان Ae. اژیپتی را صرف می کند. در تمام موارد، EDR در ارتباط با شکل گیری SC به دست آمده است. برای هر دو Ae. اژیپتی و.An کوالیاس، EDR و SC در 21 درصد از رشد و نمو رویان ،مربوط به مرحله مورفولوژیکی دنباله نوار سلولی است . اگر چه فیلوژنی به Ae .اژیپتی نزدیک تر است تا.An. aquasalis، زمانی که رویان تا وسط باند سلول پیشرفت می کند با 35٪ از توسعه کل CX. quinquefasciatus از EDR و کوتیکول سروزی به دست می آید. EDR زنده ماندن تخمک متمایز در این گونه را ارائه می دهد. در حالی که تخمک Ae .اژیپتی زنده بودن بالایی را نشان می دهد که تا 72 ساعت خارج ماندن در یک محیط خشک است، An. aquasalis و Cx quinquefasciatus از این شرایط تنها 24 و 5 ساعت پشتیبانی، می کنند. اطلاعات ما نشان می دهد که توسعه سروز ، حداقل بخشی از سازه از مراحل تکامل رویان است و، بسته به گونه پشه، EDR سطوح مجزا از زنده ماندن تخمک است.

چکیده لاتین

Given their medical importance, mosquitoes have been studied as vectors of parasites since the late 1800’s. However, there are still many gaps concerning some aspects of their biology, such as embryogenesis. The embryonic desiccation resistance (EDR), already described in Aedes and Anopheles gambiae mosquitoes, is a peculiar trait. Freshly laid eggs are susceptible to water loss, a condition that can impair their viability. EDR is acquired during embryogenesis through the formation of the serosal cuticle (SC), protecting eggs from desiccation. Nevertheless, conservation of both traits (SC presence and EDR acquisition) throughout mosquito evolution is unknown. Comparative physiological studies with mosquito embryos from different genera, exhibiting distinct evolutionary histories and habits is a feasible approach. In this sense, the process of EDR acquisition of Aedes aegypti, Anopheles aquasalis and Culex quinquefasciatus at 25 C was evaluated. Completion of embryogenesis occurs in Ae. aegypti, An. aquasalis and Cx. quinquefasciatus at, respectively 77.4, 51.3 and 34.3 hours after egg laying, Cx. quinquefasciatus embryonic development taking less than half the time of Ae. aegypti. In all cases, EDR is acquired in correlation with SC formation. For both Ae. aegypti and An. aquasalis, EDR and SC appear at 21% of total embryonic development, corresponding to the morphological stage of complete germ band elongation/beginning of germ band retraction. Although phylogenetically closer to Ae. aegypti than to An. aquasalis, Cx. quinquefasciatus acquires both EDR and serosal cuticle later, with 35% of total development, when the embryo already progresses to the middle of germ band retraction. EDR confers distinct egg viability in these species. While Ae. aegypti eggs demonstrated high viability when left up to 72 hours in a dry environment, those of An. aquasalis and Cx. quinquefasciatus supported these conditions for only 24 and 5 hours, respectively. Our data suggest that serosa development is at least partially uncoupled from embryo development and that, depending upon the mosquito species, EDR bestows distinct levels of egg viability

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI