مقالات ترجمه شده

معلمان الکترونیکی در آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان با عدم توانایی های آموزشی خاص

عنوان فارسی

معلمان الکترونیکی در آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان با عدم توانایی های آموزشی خاص


عنوان لاتین

E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1340
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مفاهیم آموزش الکترونیکی و معلم آلکترونیکی نقش های مهمی در تکنولوژی آموزشی اعمال شده در متون آموزشی مختلفی دارد. تکنولوژی آموزش الکترونیکی می تواند محدوده های دانش اموزان با عدم توانایی های مختلف در آموزش را ارتقا دهند. ما نقش های معلم آلکترونیکی را که در آموزش الکترونیکی دانش آموزان با عدم ناتوانیی ها را بررسی کرده ایم. سودمندی تکنولوژی های در دسترس و تکنواوژی آموزش الکترونیکی همچنین بررسی شده اند. مثال های اجرای ترکیبات آموزش الکترونیکی/ معلم آلکترونیکی در آموزش دانش آموزان با عدم ناتوانایی های آموزشی خاص جنبه های آموزش الکترونیکی و اهمیت رقابت معلمان آموزش الکترونیکی را در آموزش حمایت کرده است.

چکیده لاتین

The concepts of e-learning and e-teaching play important roles in educational technology applied in different educational contexts. E-learning technology can promote the inclusion of students with various disabilities in education. We considered roles of e-teacher which are useful in e-education of students with disabilities. Usefulness of assistive technology and e-learning technology are also considered (project OI179026). The examples of implementation of e-learning/e-teaching components in education of students with specific learning disabilities supported perspectives of inclusive e-education and importance of teachers’ competence of e-teaching in inclusive education

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI