مقالات ترجمه شده

عوامل سازمانی در حمایت از مدیریت دانش و نوآوری

عنوان فارسی

عوامل سازمانی در حمایت از مدیریت دانش و نوآوری


عنوان لاتین

Organizational factors to support knowledge management and innovation

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1313
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خلاصه. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل تاثیر عملیات منابع انسانی، رهبری و ارزش های فرهنگی بر کشف دانش و به کار بستن اعمال و نوآوری از طریق مطالعات عملی است. طراحی/متدولوژی/رویکرد – از دیدگاه های مبتنی بر دانش شرکتی، شش فرضیه پایه گذاری شدند و برمبنای نمونه آماری از 111 شرکت اسپانیایی متعلق به صنایع نوآورانه تست شد. متدولوژی بررسی با هدف جمع آوری اطلاعات در خصوص مدیریت دانش (KM) شیوه ها و جنبه های خاص سازمانی مرتبط به آن در شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها - این مقاله شواهدی از اثر تعدیل فرهنگ دانش محور، رهبری دانش گرا و شیوه های HR دانش محور در رابطه اکتشافات دانش و شیوه های بهره برداری و نتایج نوآوری در شرکت فراهم می کند. همسو با ادبیات قبلی، نشان داده می شود که اگر چه شیوه های مدیریت دانش به خودی خود برای مقاصد نوآوری در زمان توانمندسازیهای خاص مهم هستند - عوامل سازمانی برای غلبه بر موانع انسانی مدیریت دانش - به درستی تاسیس شده و ظرفیت نوآوری شرکت را می توان با موفقیت بیشتری به بهره برداری رساند. محدودیت های پژوهش / پیاده سازی - مطالعات به صنایع رده بالای نوآورانه محدود است. مطالعات آتی رابطه صنایع دیگر و نمونه متنوعی از شرکت های نمونه را در بر خواهد گرفت. مفهوم عملی - نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که مدیران باید به شیوه های اکتشاف و بهره برداری دانش به همراه چندین توانمندسازیهای سازمانی به منظور دستیابی به سطح بالایی از نتایج نوآوری برای شرکت توجه کنند. منبع/ ارزش - این مقاله شواهد تجربی جدیدی در روابط بین مدیریت دانش، عناصر سازمانی مانند فرهنگ، رهبری، شیوه های منابع انسانی، و نوآوری در یک نمونه بزرگ از شرکتها فراهم می کند. تا به امروز، تحقیقات تجربی در این روابط عمدتا به مطالعات موردی توصیفی محدود است و لذا فقدان شواهد تجربی در نمونه زیادی از شرکت ها وجود دارد.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this paper is to analyze how organizational factors such as cultural values, leadership and human resource (HR) practices influence knowledge exploration and exploitation practices and innovation via an empirical study. Design/methodology/approach – From the knowledge-based view of the firm, six hypotheses were established and statistically tested in a sample of 111 Spanish companies belonging to innovative industries. Survey methodology was used with the aim of gathering data regarding knowledge management (KM) practices and certain, related organizational aspects in firms. Findings – This paper provides evidence of a moderating effect of knowledge-centered culture, knowledge-oriented leadership and knowledge-centered HR practices in the relationship between knowledge exploration and exploitation practices and innovation outcomes of companies. In line with previous literature, it is suggested that although KM practices are important on their own for innovation purposes, when certain enablers – organizational factors to overcome human barriers to KM – are properly established, the innovation capacity of the firm can be more successfully exploited. Research limitations/implications – The research is limited to high rate innovation industries. Future studies will include other industries and a more diverse sample of firms. Practical implications – The results of this study suggest that managers should place attention on knowledge exploration and exploitation practices along with several organizational enablers in order to achieve high levels of innovation results for the company. Originality/value – This paper provides new empirical evidence on the relationships between KM, organizational elements such as culture, leadership, HR practices, and innovation in a large sample of firms. To date, the empirical research of these relations has been mainly limited to descriptive case studies and there is thus a lack of empirical evidence with large samples of firms

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI