مقالات ترجمه شده

درمورد فرسایش رسوبات چسبنده: مطالعه ي تجربی اوليه از فرآيندهاي محلی با استفاده از مواد مدل شفاف

عنوان فارسی

درمورد فرسایش رسوبات چسبنده: مطالعه ي تجربی اوليه از فرآيندهاي محلی با استفاده از مواد مدل شفاف


عنوان لاتین

On cohesive sediment erosion: A first experimental study of the local processes using transparent model materials

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1263
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Advances in Water Resources
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

قنات (راه آب) حلقه اي همراه با یک سیستم میکروسکوپی برای کشف مکانیسم فرسایش محلی بسترهاي چسبنده شفاف (مایعات تنش تسليم) تحت مایع جاري استفاده می شود. مشاهدات در مقیاس میکروسکوپی برای آزمایش مجراي فرسایش، اصالت این کار می باشد. اولین نتایج ما نشان می دهد که تغییر شکل و ديناميك فرسایش از مواد بستر، به طور عمده به حالت آميزش آن با سيال مجرا (قنات) ، سازمان ساختاری آن مرتبط با خواص مکانیکی و بخش اندازه گیری بستگی دارد. محلی سازی برش در بستر نیز مشاهده شده است. علاوه بر این، میزان فرسایش و تنش برش بستر های محلی می تواند با زمان متفاوت باشد حتی برای یک جریان هیدرودینامیک جهانی ثابت تحمیل شده، همانطور كه آنها محصول اتصال بین جریان سیال و شرایط بستر منسجم در كف مي باشند. ما همچنین سعی مي كنيم مقاومت های محلی را به فرسایش استحكام چسبنده محلی برآورد شده از داده های میکروسکوپی رئومتريك برای شرایط مشابه نمونه با خواص همگن، مرتبط كنيم.

چکیده لاتین

An annular flume combined with a microscopic system is used to explore local erosion mechanisms of transparent cohesive beds (yield stress fluids) under shear-induced flowing liquid. The observations at a microscopic scale for erosion flume experiments are the originality of this work. Our first results reveal that the deformation and erosion dynamics of bed material mainly depends on its miscible state with the flume fluid, its structural organization being associated with mechanical properties and the measurement section. Shear localization within the bed is also observed. Moreover, the erosion rate and the local bed shear stress can vary with time even for an imposed constant global hydrodynamic flow as they result from the coupling between the fluid flow and cohesive bed conditions at the bottom. We also try to link the local resistance to erosion to the local cohesive strength estimated from rheometric microscopic data for the same sample conditions with homogeneous properties

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI