مقالات ترجمه شده

سنتز دندریمرهای جدید با داشتن پیوندهای اسپارتایت و توانایی آنها برای افزایش حلالیت آبی داروهای نمونه

عنوان فارسی

سنتز دندریمرهای جدید با داشتن پیوندهای اسپارتایت و توانایی آنها برای افزایش حلالیت آبی داروهای نمونه


عنوان لاتین

Synthesis of novel dendrimers having aspartate grafts and their ability to enhance the aqueous solubility of model drugs

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 1216
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله European Journal of Medicinal Chemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه یک مجموعه از دندریمرهای اسپارتایت بنیان با هسته های مختلف در یک روش همگرا و خوب توصیف شده توسط تکنیک های MS و NMR سنتز شدند. حلالیت آبی داروهای نمونه (L-Histidine, Naproxen, Methotrexate) در حضور این نوع از دندریمرها در دمای اتاق در بافرهای PBS و pH 6، 7 و 8 اندازه گیری شد. نتایج به روشنی تایید می کند که افزایش حلالیت در نتیجه حضور دندریمرها در pH متفاوت با حلالیت آبی نظیر آنها در pH متفاوت می باشد. نتایج نشان داد که دندریمرهای اسپارتایت بنیان می توانند بعنوان منبع موثر دندریمر های PAMAM در افزایش حلالیت و انتقال دارو در نظر گرفته شوند. گروه های سطحی نقش مهمی در افزایش حلالیت دندریمر واسط بازی می کنند.

چکیده لاتین

In this study, a series of aspartate based dendrimers with different cores were synthesized in a convergent approach and well characterized by NMR and MS techniques. The aqueous solubility of the model drugs (L-Histidine, Naproxen, Methotrexate) was measured in the presence of this kind of dendrimers at room temperature in PBS buffers at pH 6, 7 and 8. Results clearly confirmed that the solubility enhancement was due to presence of dendrimers at different pH compared to their corresponding aqueous solubility at different pH. The results indicated that the aspartate based dendrimers could be considered as an effective supplement of PAMAM dendrimers in solubility enhancement and drug delivery. The surface groups played an important role in dendrimer-mediated solubility enhancement

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI