مقالات ترجمه شده

بازدهی و ریسک در سیستم بانکداری ژاپن

عنوان فارسی

بازدهی و ریسک در سیستم بانکداری ژاپن


عنوان لاتین

Efficiency and risk in Japanese banking

مشخصات کلی

سال انتشار 2000
کد مقاله 1190
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Banking & Finance
نشریه Elsevier
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی تاثیر ریسک و عوامل کیفی بر هزینه بانک ها با استفاده از روش هزینه تصادفی سرحد برای ارزیابی مقیاس و نا کارآمدی-x ، و همچنین تغییرات فنی برای نمونه بانک های تجاری ژاپن بین سال های 1993 و 1996. میپردازد. مقررات کاهش وام در مدل سرحد هزینه برای کنترل کیفیت خروجی، با سرمایه های مالی و نسبت های نقدینگی گنجانده شده که شامل کنترل خطر است. پیروی از رویکرد پیشنهادی( Mester (1996 به ما نشان می دهد که اگر عوامل خطر و کیفی در نظر گرفته نشود گرایش به بانک مطلوب اغراق آمیز است. به این معنا که، رشد بانک مطلوب ، در زمانیکه عوامل خطر و کیفی در مدل سازی خصوصیات هزینه بانک ژاپنی در نظر گرفته شود به طور قابل توجهی کوچکتر است. همچنین باید سطح سرمایه مالی بزرگترین تاثیر را بر برآورد کارایی مقیاس داشته باشد. تخمین ناکارآمدی x، در مقابل، دارای حساسیت کمتری نسبت به عوامل خطر و کیفی به نظر میرسد . نتایج ما نشان می دهد که ناکارآمدی مقیاس بر ناکارآمدی X غلبه میکند. این یافته ها مهم هستند زیرا آنها با نتایج مطالعات قبلی در بانکداری ژاپن متناقض است. نتایج یک نسخه سیاست های جایگزین را نشان میدهد، که بزرگترین بانک باید از مزیت های مقیاس بهره مند شوند. این به نظر می رسد که سرمایه های مالی دارای بیشترین نفوذ در رشد بانک مطلوب است.

چکیده لاتین

This paper investigates the impact of risk and quality factors on banks’ cost by using the stochastic cost frontier methodology to evaluate scale and X-inefficiencies, as well as technical change for a sample of Japanese commercial banks between 1993 and 1996. Loan-loss provisions are included in the cost frontier model to control for output quality, with a financial capital and a liquidity ratio included to control risk. Following the ap¬proach suggested in Mester (1996) we show that if risk and quality factors are not taken into account optimal bank size tends to be overstated. That is, optimal bank size is considerably smaller when risk and quality factors are taken into account when mod¬elling the cost characteristics of Japanese banks. We also find that the level of financial capital has the biggest influence on the scale efficiency estimates. X-inefficiency estimates, in contrast, appear less sensitive to risk and quality factors. Our results also suggest that scale inefficiencies dominate X-inefficiencies. These are important findings because they contrast with the results of previous studies on Japanese banking. In particular, the results indicate an alternative policy prescription, namely, that the largest banks should shrink to bene®t from scale advantages. It also seems that ®nancial capital has the largest in¯uence on optimal bank size. Ó 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI