مقالات ترجمه شده

فناوری مبتنی بر بهره وری عوامل کلی و تعیین معیار: طرح ها و یک کاربرد جدید

عنوان فارسی

فناوری مبتنی بر بهره وری عوامل کلی و تعیین معیار: طرح ها و یک کاربرد جدید


عنوان لاتین

Technology-based total factor productivity and benchmarking: New proposals and an application

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1157
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 33
نام مجله Omega
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مطالعه حاضر با پر کردن فاصله بین ادبیات تعیین معیار و بهره وری بر اساس چند خروجی و مطالعات بهره وری با ارائه چارچوب تعیین معیار به تجزیه و تحلیل بهره وری کل عوامل (TFP) می پردازد. مشخصات مختلف از شاخص Moorsteen TFP – Hicks برای تعیین معیار های خاص بکار می رود دیدگاه ها: (1) استاتیک، (2) پایه های ثابت و واحد، و (3) تغییرات پویای TFP . این روش ها واحدهای ثابت و / یا فن آوری های پایه به عنوان معیار فرض می شوند بر خلاف اکثر شاخص های بهره وری مبتنی بر فن آوری، شاخص استاندارد Moorsteen – Hicks همیشه به نتایج عملی منجر می شود. از طریق این مشخصات، مدیران می توانند جنبه های مختلف گزینه های استراتژیک شرکت را در مقایسه با معیاری خاص شرکت ارزیابی کنند و به این ترتیب، زمینه ای برای تصمیم گیری فراهم می شود.برنامه تجربی برای صنعت بانکداری اسپانیا بین سال های 1998 و 2006 مفاهیم مدیریتی از چارچوب پیشنهادی را نشان می دهد.

چکیده لاتین

The present study fills a gap between the benchmarking literature and multi-output based efficiency and productivity studies by proposing a benchmarking framework to analyze total factor productivity (TFP). Different specifications of the Hicks-Moorsteen TFP index are tailored for specific benchmarking perspectives: (1) static, (2) fixed base and unit, and (3) dynamic TFP change. These approaches assume fixed units and/or base technologies as benchmarks. In contrast to most technology-based productivity indices, the standard Hicks-Moorsteen index always leads to feasible results. Through these specifica¬tions, managers can assess different facets of the firm's strategic choices in comparison with firm- specific relevant benchmarks and thus have a broad background for decision making. An empirical application for the Spanish banking industry between 1998 and 2006 illustrates the managerial implications of the proposed framework.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI