مقالات ترجمه شده

حسابداری انباشت الزاما به معنای حسابداری انباشت نیست: عواملی که در حسابداری شهرداری مانع پذیرش استانداردهای حسابداری می شوند

عنوان فارسی

حسابداری انباشت الزاما به معنای حسابداری انباشت نیست: عواملی که در حسابداری شهرداری مانع پذیرش استانداردهای حسابداری می شوند


عنوان لاتین

Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal accounting

مشخصات کلی

سال انتشار 2008
کد مقاله 1155
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 24
نام مجله فاقد منبع
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در دهه های گذشته آیین نامه ی حسابداری شهرداری سوئد تغییر اساسی کرده است. حسابداری شهرداری در اول ژانویه 1998 بعد از دهه ها مدیریت اختیاری طبق قانون اداره شد. طبق این قانون یک هیئت تنظیم استاندارد با مسئولیت توسعه و تفسیر اصول حسابداری برای حسابداری شهرداری شکل گرفت.اهداف اصلی این قانون و اصلاح آن بازداری از حسابداری خلاق و افزایش سطح هماهنگی و تطبیق پذیری می باشد. با استفاده از تئوری حسابداری مثبت همچنین تئوری سازمانی این مقاله تاثیر قانون و وضع استاندارد در بخش شهرداری سوئد را توصیف می کند و توضیح می دهد. از یک رویکرد مثلثی جمع آوری داده ، از طریق نظرسنجی ، مطالعه ی مستند و مصاحبه استفاده کردیم. نتایج در کل نشان می دهند که این اصلاح تاثیر بسیار محدودی بر عمل حسابداری دارد. در کل مطابقت با استانداردها ضعیف بود. این با فرضیه های تئوری حسابداری مثبت مطابقت می کرد. با این حال این مطالعه همچنین نشان می دهد که بین فعالان تفاوتهایی وجود دارد که با استفاده از تئوری سازمانی قابل توضیح است. شهرداری های بزرگتر نسبت شهرداری های کوچک اطلاعات حسابداری بهتری را ارائه می کنند (یعنی بیشتر با اصول حسابداری مطابقت می کنند). کیفیت حسابرسی ضعیف به نظر عامل مهم دیگری است که تطابق ضعیف با استانداردهای حسابداری را توضیح می دهد.

چکیده لاتین

The regulation of Swedish municipal accounting has undergone fundamental changes over recent decades. Municipal accounting became regulated by law the 1st of January, 1998 after having been merely voluntarily regulated in the past. In accordance with the legislation, a standard-setting body was formed, with responsibility for development and interpretation of generally accepted accounting principles for municipal accounting. Important aims of the legislation and reform were to suppress ‘creative’ accounting and to increase the level of harmonization and comparability. Using the lens of positive accounting theory as well as institutional theory, this paper describes and explains the impact of the legislation and standard setting in the Swedish municipal sector. We have used a triangulation approach, collecting data through a survey, documentary study and interviews. The overall results show that the reform has had a very limited impact on accounting practice. Compliance with accounting standards was in general poor. This result is in line with the assumptions of positive accounting theory. However, the study also shows that there are differences among the preparers which can be explained by institutional theory. Large municipalities produce better accounting information (i.e. more in line with generally accepted accounting principles) than the municipalities in general. Weak audit quality seems to be another important factor that explains the poor compliance with accounting standards

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI