مقالات ترجمه شده

اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر روی كیفیت اظهارنامه های مالی ارسال شده به دپارتان مالیات بر درآمد و فروش كشور اردن

عنوان فارسی

اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر روی كیفیت اظهارنامه های مالی ارسال شده به دپارتان مالیات بر درآمد و فروش كشور اردن


عنوان لاتین

THE IMPACT OF USING ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS SUBMITTED TO THE INCOME AND SALES TAX DEPARTMENT IN JORDAN

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1151
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله European Scientific Journal
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه با هدف تشریح كاربرد اثر سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر كیفیت اظهارنامه های مالی ارسال شده به دپارتمان مالیات بر درآمد و فروش در اردن و اثر این استفاده زمانی كه دپارتان مالیات بر درآمد و فروش به دنبال جمع آوری مالیات و ممیزی مالیات دهندگان می باشد و به منظور تامین خزانه دولت با درآمدهای عمومی صورت گرفته است. برای این منظور پرسشنامه ای متشكل از 14 سوال توسط محقق برای اندازه گیری اثر استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر روی اظهارنامه های مالی ارائه شده به این دپارتمان طراحی شده است. این پرسشنامه بین 50 نفر حسابدار كه در این دپارتمان كار میكنند توزیع شده و تمامی پرسشنامه های توزیع شده جمع آوری شده و با هدف تشریح پاسخ های داده شده به این مطالعه میانگین حسابی و انحراف معیار پرسشنامه ها محاسبه شده و از آزمون آلفای كرونباخ برای اندازه گیری ثبات ابزار اندازه گیری و نیز از آزمون رگرسیون خطی ساده برای آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. این مطالعه مشخص كرده است كه استفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر كیفیت اظهارنامه های ارسال شده به دپارتمان مالیات بر درآمد و فروش اردن تاثیر داشته است. تمركز این تحقیق بر توسعه وسایل بكارگرفته شده در دپارتمان و آموزش و توسعه كاركنان بصورت متناوب به منظور بهبود انجام كار و ارتقای كیفیت اظهارنامه های مالی در این دپارتمان می باشد.

چکیده لاتین

This study aim to demonstrate the use of the accounting information systems’ impact on the quality of financial statements submitted to the Income Tax and Sales department in Jordan and the impact of such use, where Income Tax and Sales department works to collect tax money and auditing on tax payers in order to supply the state treasury with public revenues, a questionnaire consists of fourteen questions was designed by the researcher to measure the impact of the use of accounting information systems on the quality of financial statements submitted to the department, this questionnaire was distributed on 50 accountants who work in the department, all distributed questionnaires were retrieved, arithmetic mean and standard deviation have been extracted to describe the answers of the study sample, Cronbach's alpha test was used to measure the stability of measurement tool and also simple linear regression test was also used to test the hypothesis of the study. The study found that there is a presence of an impact when using the accounting information systems on the quality of financial statements submitted to the Income Tax and sales Department in Jordan, the study recommends to focus on the development of the devices used in the department, train and development of the staff on an ongoing basis to enable them to continue to perform their jobs and improve the quality of financial statements in the department

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI