مقالات ترجمه شده

کاهش اتصال متقابل با استفاده از ساختار پایه معیوب (DGS) برای کاربردهای آرایه

عنوان فارسی

کاهش اتصال متقابل با استفاده از ساختار پایه معیوب (DGS) برای کاربردهای آرایه


عنوان لاتین

Mutual Coupling Reduction Using Defected Ground Structure (DGS) for Array Applications

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1134
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 4
نام مجله Electronics and Communication Dep
نشریه IEEE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله، یک ساختار دمبل شکل فشرده پایه معیوب (DGS) برای کاهش اتصال متقابل بین عناصر آرایه با فاصله عناصر 0.47 λ0 به کار رفته است. DGS دمبل شکل در صفحه E بین آرایه های عناصر مجاور متصل آرایه قرار داده شده است تا از امواج سطحی جلوگیری کند.یک آرایه چهار عنصری با DGS دمبل شکل طراحی شده است، و بر روی یک بستر با ثابت دی الکتریک 10.2 و ضخامت 1.27mm ساخته شده و اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش در اتصال متقابل 35.6 dB بین عناصر در بسامد عملیاتی آرایه به دست آمده است.آرایه های میکرونوار با و بدون DGS با استفاده از روش شبیه سازی موج مورد مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از روش فتولیتوگرافی ساخته شده است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تعداد رو به افزایش دمبل ها، اتصال متقابل بین عناصر را کاهش می دهد. با این حال، بهره و پهنای باند کاهش می یابد.این نتایج با نتایج به دست آمده توسط روش شبیه سازی موج ، تطابق دارد.

چکیده لاتین

In this paper, a compact dumbbell shaped defected ground structure (DGS) is applied to reduce the mutual coupling between array elements with 0.47 λ0 elements spacing. The dumbbell DGS is inserted in the E-plane between the adjacent array coupled elements to suppress the pronounced surface waves. A four-element array with dumbbell shaped DGS is designed, fabricated on a substrate with dielectric constant of 10.2 and thickness of 1.27mm and measured. The results show that a reduction in mutual coupling of 35.6 dB is obtained between elements at the operation frequency of the array. The microstrip arrays with and without DGS are studied by the waveguide simulator method and fabricated by photolithographic technique. The analysis indicates that increasing number of dumbbells reduces the mutual coupling between elements. However, the gain and bandwidth are reduced. The results agree with those obtained by the waveguide simulator method

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI