مقالات ترجمه شده

فرصت طلبی های غیر فعال و فعال در تبادلات سازمانی

عنوان فارسی

فرصت طلبی های غیر فعال و فعال در تبادلات سازمانی


عنوان لاتین

Passive and Active Opportunism in Interorganizational Exchange

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1115
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 41
نام مجله Journal of Marketing
نشریه American Marketing Association
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله به بررسی چگونگی شرکت در روابط سازمانی و پاسخهای متفاوت به فرصت طلبیهای فعال و غیر فعال و مشاهده این که چگونه این اشکال اپورتونیسم یا فرصت طلبی باعث فرسایش رضایت نسبت به عملکرد این روابط میشود ، میپردازد. نتایج حاصل از روشهای چندگانه ی دو آزمایش ، و یک مطالعه طولی نشان می دهد که میزان تحمل شرکت ها نسبت به فرصت طلبی انفعالی بیش از فرصت طلبی فعال ( مطالعه 1 ) و هزینه های معامله ای ، نقش ارتباطی و واسط را ، بین فرم فرصت طلبی ، و رضایت، با رابطه ی عملکرد بازی میکنند. ( مطالعه 2 ) . در نهایت، مطالعات انجام شده نشان می دهد که ، در طول زمان ، فرصت طلبی غیر فعال ، تاثیر فرسایشی بیشتری در مورد رضایت از عملکرد نسبت به فرصت طلبی فعال خواهند داشت. ( مطالعه 3 ). علاوه بر این،بر اساس این یافته ها در رابطه با اهمیت تشخیص فرصت طلبی منفعل و فعال و نیاز به توسعه یک درک بهتر از مدیریت و عواقب آن ضروری به نظر میرسد

چکیده لاتین

This article examines how firms in interorganizational relationships respond differently to active and passive opportunism and observes how these opportunism forms erode satisfaction with the performance of these relationships. The multimethod approach of two experiments and one longitudinal field study demonstrate that firms tolerate more passive opportunism than active opportunism (Study 1) and that transaction costs play a mediating role between opportunism form and satisfaction with performance of the relationship (Study 2). Finally, the field study reveals that, over time, passive opportunism has a more corrosive impact on satisfaction with performance than active opportunism (Study 3). Together, the findings underscore the importance of distinguishing passive and active opportunism and the need to develop a better understanding of its management and consequences

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI