مقالات ترجمه شده

روش های کمیتی برای تصمیمات دقیق مدیریت مالی در اجرای سرمایه گذاری (صندوق) اجتماعی اروپایی رومانیایی

عنوان فارسی

روش های کمیتی برای تصمیمات دقیق مدیریت مالی در اجرای سرمایه گذاری (صندوق) اجتماعی اروپایی رومانیایی


عنوان لاتین

Quantitative methods for sound financial management decisions in Romanian European Social Fund implementation

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1109
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سرمایه گذاری (صندوق) اجتماعی اروپایی می بایست به دقت به وسیله مقامات دولت های عضو از طریق پروژه های توسعه یافته به وسیله نهادهای ملی خصوصی و دولتی ، همچنین بر طبق اصل "مدیریت مالی صحیح" اجرا شود که به عنوان بیان ترکیب مناسب اقتصاد منابع تخصیصی، تخصیص کارآمد منابع در جهت شاخص ها و کارآمدی عملیات های مالی توصیف شده است. تا زمانی که سرمایه گذاری ESF برای اجرا از طریق یک مکانیسم مدیریتی تمرکززدایی شده برای مقامات دولتی عضو، مورد اطمینان است، آنها می بایست از اهداف گزارشی برای EC تبعیت کنند ( که شامل تبعیت از اصل مدیریت مالی صحیح می باشد که سه مولفه آن، مشخص، قابل سنجش، قابل حصول، واقع گرایانه و زمانی (SMART) هستند). شناسایی اکثر روش های کمیتی مناسب که بتوان برای عناصر قابل سنجش اعمال کرد ممکن است به عنوان یک مرحله نخست در ارزیابی تصمیم مدیریت در جهت اجرا و گزارش در مورد اهداف EC است. مطالعه ما به برخی مدل های کمیتی مناسب برای مکانیزم های اجرای ESF ارتقاء ارتباطات در میان متغییرهای خاص ESF : بودجه های پروژه و تعداد افرادی که خدمات مربوطه بازار کار را دریافت می کنند متمایل است. نتایج ما را به یک سری مدل های کمیتی رهنمون می سازند که ممکن است به صورت عملی برای مساعدت تصمیم مدیریتی و گزارش دهی در جهت یک اجرای ESF صحیح در رومانی استفاده شوند.

چکیده لاتین

European Social Fund has to be accurately implemented by Members’ States authorities through projects developed by public and private national entities, according also to the principle of “sound financial management”, described as the expression of the appropriate mix of economy of assigned resources, efficient allocation of resources toward indicators and effectiveness of financed operations. As long as ESF funding is trusted for implementation through a decentralized management mechanism to the Members’ State Authorities, those have to comply with reporting objectives to the EC, as set into the European Regulations, including compliance to the “sound financial management” principle whose three components are specific, measurable, achievable, realistic and timely (SMART). Identifying the most appropriate quantitative methods that could be applied to the measurable elements may be seen as a first step in assisting both: management’s decision towards implementation and reporting over the EC objectives. Our study tends to appropriate some quantitative models to the ESF implementation mechanisms, enhancing connections among ESF specific variables: project’s budgets and number of individuals receiving labor market related services (also called project’s indicators). Conclusions lead us to a series of quantitative models that may be practically used for assisting management’s decision and reporting towards a sound ESF implementation in Romania

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI