مقالات ترجمه شده

بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی - خارجی

عنوان فارسی

بهبود انتقال حرارت برای ذوب PCM در لوله سه تایی با باله های داخلی - خارجی


عنوان لاتین

Enhance heat transfer for PCM melting in triplex tube with internal–external fins

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1063
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Energy Conversion and Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ذخیره سازی انرژی حرارتی برای از بین بردن اختلاف بین عرضه و تقاضای انرژی و همچنین برای بهبود بهره وری سیستم های انرژی خورشیدی مهم است. این مطالعه به بررسی عددی فرایند ذوب کردن در یک مبدل حرارتی لوله سه تایی با مواد تغییر فاز PCM RT82 می پردازد. یک مدل عددی دو بعدی با استفاده از نرم افزار فلوئنت 6.3.26 توسعه یافته است. سه روش حرارت دادن برای ذوب شدن PCM از لوله در داخل لوله خارج، و هر دو لوله استفاده شده است. تکنیک های افزایش باله داخلی، خارجی و بین نهایی- خارجی برای بهبود انتقال حرارت بین PCM و انتقال حرارت سیال مورد مطالعه قرار گرفتند. روش های بهبود با حرارت در داخل لوله، گرمایش لوله ی خارج، هر دو حرارت لوله و همچنین لوله شعاع باله و داخلی پره دار انجام شد. اثر طول باله در تکنیک های بهبود مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از یک مبدل حرارتی لوله سه تایی با باله های خارجی - درونی ، نتایج پیش بینیشده نشان داد که زمان ذوب شدن به 43.3٪ در لوله سه تایی بدون پره کاهش می یابد. آزمایش برای تعیین اعتبار مدل ارائه شده انجام شد. نتایج شبیه سازی با نتایج تجربی مطابقت دارد.

چکیده لاتین

Thermal energy storage is critical for eliminating the discrepancy between energy supply and demand as well as for improving the efficiency of solar energy systems. This study numerically investigates the melting process in a triplex-tube heat exchanger with phase-change material (PCM) RT82. A two-dimensional numerical model is developed using the Fluent 6.3.26 software program. Three heating methods were used to melt the PCM from the inside tube, outside tube, and both tubes. Internal, external, and internal– external fin enhancement techniques were studied to improve the heat transfer between the PCM and heat transfer fluid. Enhancement techniques were compared with the inside tube heating, outside tube heating, both tube heating as well as the finned and internally finned tube. The effects of fin length on the enhancement techniques were investigated. Using a triplex-tube heat exchanger with internal– external fins, predicted results indicated that melting time is reduced to 43.3% in the triplex tube without fins. Experiments were conducted to validate the proposed model. Simulated results correspond with the experimental results

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI