مقالات ترجمه شده

بررسي ساختاري طرح بهينه سازي مبدل هاي حرارتي كوره هواي گرم

عنوان فارسی

بررسي ساختاري طرح بهينه سازي مبدل هاي حرارتي كوره هواي گرم


عنوان لاتین

Study on Structural Optimization Design of Heat Exchangers of Hot air furnace

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1058
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 5
نام مجله Energy Procedia
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مبدل حرارتي افشانه اي و بهبود دهنده تابش لوله اي تجهيزات معمول خشك كننده كوره هواي گرم هستند. براي بررسي راه كاهش هزينه سرمايه گذاري براي مبدل حرارتي كوره هواي گرم دما بالا و ظرفيت بالا، مساحت تبادل حرارت دو مبدل حرارتي با روش LMTD هنگاميكه دماي هوا از 0℃، 100℃ و 200℃ براي نقاط دماي مختلف افزايش يافت محاسبه شده است، و شكل روابط بين اختلاف دما و مساحت تبادل حرارت ميانگين داده شده است. طبق اين تحليل، گستره دماي اقتصادي مبدل حرارتي درصورتيكه دماي هواي ورودي افزايش يابد، باريكتر است. وقتي دماي هواي ورودي ثابت مي ماند، مساحت تبادل حرارت ميانگين با افزايش دماي هواي ورودي افزايش مي يابد. وقتي كه دماي هواي ورودي ثابت مي ماند، درصورتيكه اختلاف دماي وا افزايش يابد مساحت تبادل حرارت ميانگين به تدريج افزايش مي يابد. سپس مساحت تبادل حرارت ميانگين از گستره دماي اقتصادي خارج مي شود و به سرعت به بي نهايت نزديك مي شود. روش تحليلي عملكرد اقتصادي مي تواند در طراحي و انتخاب مدل مبدل حرارتي دو مرحله اي مبدل حرارتي كوره هواي گرم دما بالا و ظرفيت بالا بكار برده شود.

چکیده لاتین

Spraying heat exchanger and tubular radiation recuperator are common equipment of the drying hot air furnace. To study the way of reducing the investment cost for the heat exchanger of high-temperature and high-capacity hot air furnace, the heat exchange area of the two heat exchangers was calculated by LMTD method when air temperature rose from 0℃,100℃and 200℃ to different temperature points, and the figure of the relationship between the temperature difference and average heat exchange area was given. According to the analysis, the economical temperature range of the heat exchangers is narrower as the inlet air temperature rises. When the air temperature difference keeps constant, the average heat exchange area increases as the inlet air temperature rises. When the inlet air temperature keeps constant, the average heat exchange area increases gradually as the air temperature difference rises. Then the average heat exchange area exceeds the economical temperature range and approaches infinity quickly. The analytical method of economic performance can be applied to the design and model selection of two-stage heat exchanger of high-temperature and high-capacity hot air furnace

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI