مقالات ترجمه شده

آنالیزی از سه فاکتور خدماتی در سنجش کیفیت سرویس دهی سیستم اطلاعاتی

عنوان فارسی

آنالیزی از سه فاکتور خدماتی در سنجش کیفیت سرویس دهی سیستم اطلاعاتی


عنوان لاتین

An Analysis of Three SERVQUAL Variations in Measuring Information System Service Quality

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1021
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Electronic Journal Information Systems Evaluation
نشریه Academic Publishing International Ltd
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سرویس ارایه شده توسط دپارتمان به اختصار is با نوع سازمان دهی خود درحال رسیدن به نقطه ایست که به عنوان مولفه اصلی موفقیت is در نظر گرفته شود.تعیین کیفیت هر سرویس خدمات دهی بعنوان پروسه مقایسه ای مابین سطح مدنظر خدمات و سرویس دریافت شده توسط کاربر در نظر رفته میشود.در تحقیق پیشین،عموما برداشت is از معیار خدمات از نوشتجات بازاریابی بود زیرا که این نوشتجات هر دو مولفه انتظارات و عملکرد ها از کیفیت خدمات را مدنظر قرار میدادند.محققان is ،را در فرم های گوناگونی بکارگرفته اند،شامل بکارگیری بعنوان یک واسطه متمایز، بعنوان یک مولفه واحد تنها و یا بعنوان دومولفه مجزا از هم انتخاب متغیر سروکوال سیستم اطلاعات بطورمعمول برپایه خصوصیات روان سنجی معیارها و یا پراکندگی تشریح شده ؛ انجام میگردد.شماری از بررسی ها دال بر این مطلب اند که فرم انتخاب شده برای متغیر سروکوال در رابطه مستقیم با کیفیت خدمات و نیز متغیری وابسته به آن نظیر رضایتمندی میباشد ما این پیامد ها را مورد آزمون قرار میدهیم تا به کاوش مدل ها و تیوری خاصی برای انتخاب فرمی بخصوص برپایه خصایص آماری بپردازیم. الگوی هردو مولفه همسو با تیوری است و همچنین خصوصیات آماری با ارزشی که برای محققان مهم اند ا حفظ مینماید.الگوی مولفه واحد شامل نظریه های عملکردی ،هنوز هم بر مدل واسطه ای برتری دارد. برای اهداف پیشگویانه که بیشتر باب میل کاروران قرار میگیرد،مدل مولفه یکتا و مدل دو مولفه ای کاملا در توانایی پیشگویانه ضعیفتر از مدل واسطه ای هستند،که البته در این بین وضعیت مدل تک مولفه ای اندکی ضعیف تر از مدل دو مولفه ای نیز هست.

چکیده لاتین

Service provided by the information system (IS) department within an organization has come to be considered a major component of IS success. The determination of service quality is considered as a comparison process between an expected level of service and the service perceived by the user. In past research, an IS adaptation of the SERVQUAL measure from the marketing literature was commonly used since it considers both the expectation and performance components of service quality. IS researchers have applied the IS SERVQUAL metric in various forms, including as a difference score, as a single component only, and as two distinct components. The choice of an IS SERVQUAL variation was usually made based on psychometric properties of the scale or explained variance. Few considered the implications that the chosen form of IS SERVQUAL variation has on the relationship between service quality and a dependent variable such as satisfaction or on the theoretical interpretation of the discrepancy theories from which service quality measure is derived. We examined the implications to research models and theory due to choosing the form based on statistical properties. The two component form holds truest to theory and still retains valued statistical properties that are important to researchers. The one component form that includes on performance considerations is still superior to the difference score model. For purposes of prediction more useful for practitioners, the single component and two component model greatly outperform the predictive ability of the difference score model, with the two component model being slightly better than the single component model

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI