مقالات ترجمه شده

انگیزه های شرکت در پایگاه های واسطه نوآوری اینترنتی

عنوان فارسی

انگیزه های شرکت در پایگاه های واسطه نوآوری اینترنتی


عنوان لاتین

Motives for participation in Internet innovation intermediary platforms

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1019
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Information Processing and Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

واسطه های نوآوری اینترنتی نقش کلیدی یک سازمان است که بر فرایندهای نوآوری و ایجاد پتانسیلی برای توسعه اقتصادی تاثیر گذار می باشد. بنابراین درک انگیزه های اصلی که باعث شرکت کاربران در این واسطه های نوآوری می شود به نحوی فزاینده مورد نیاز است. به همین دلیل هدف این مطالعه توسعه درک این موضوع توسط چارچوب UTAUT جهت بررسی اثرات فاکتورهای اصلی بر روی تمایلات رفتاری و استفاده واقعی از واسطه های نوآوری اینترنتی و بحثهای موضوعی می باشد. یک مطالعه تجربی بر روی ده پایگاه واسطه نوآوری اینترنتی با استفاده از ابزار پیمایش با هدف 735 پاسخ دهنده که بیشتر آنها اهل چین و تایوان بودند. یافته های این مطالعه نشان می دهند که رابطه قابل توجهی بین تسهیل شرایط و و رفتار کاربرد وجود دارد که اثبات میکند واسطه ها می توانند بر کاربرد پایگاههای واسطه نوآوری اینترنتی تاثیرگذار باشد. کاربردهای عملی و نظری این مطالعه مورد بحث قرار می گیرند و پس از آن توصیه ها و ابعادی برای مطالعات آینده ارائه می شود.

چکیده لاتین

Internet innovation intermediaries are the key role of an organization that affects on inno- vation processes and driving a potential contributor to economic development. Therefore, understanding what are the main motivations that drive the participation of users into these innovation intermediaries is increasingly relevant. This is why this paper aims to develop an understanding on this matter with UTAUT framework in order to examine the effects of major factors on behavioral intention and actual use of Internet innovation intermediaries and topic discussions. An empirical study was conducted in 10 Internet innovation intermediary platforms using a survey instrument targeting 735 respondents and mainly from China and Taiwan. The findings show that there is a significant relation- ship between facilitating conditions and usage behavior proving that intermediaries can influence the usage of Internet innovation intermediary platforms. The theoretical and practical implications of the study are discussed, offering recommendations and future research directions

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI