قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

سیستم تولید - موجودی با صف خدمات مارکویان و فروش از دست رفته

نام لاتین

A production – inventory system with a Markovian service queue and lost sales

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 2187
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 20
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of the Korean Statistical Society

چکیده فارسی

ما یک سیستم فهرست موجودی-تولید (S, s) با سرویس صف کشیدن مارکویان را مورد مطالعه قرار دادیم. تسهیلات تولید به تدریج اقلام تکراری در موجودی بر اساس طرح (S, s) و پروسه تولید فرض شده که پروسه پواسون است. علاوه بر سیستم فهرست موجودی-تولید، c پروسه در خدمت مشتریانی است که طبق پروسه پواسون به سیستم می رسند. زمان های سرویس فرض می شود که مستقل بوده و توزیع یکسان متغیرهای تصادفی نمایی را دارند. مشتریان سیستم را دقیقا ترک می کنند وقتی که مورد در حال خدمت رو به اتمام باشد. اگر یک مورد در دسترس نباشد، خدمات به مشتریان نمی تواند انجام گیرد و باید در سیستم صبر شود. در طول این دوره بدون انبار، تمام مشتریان تازه وارد از دست می روند. روند احیا کننده ای برای تحلیل ارائه شده است. ما نشان می دهیم که اندازه صف و سطح موجودی فرآیندهای مستقل در حالت پایدار هستند، و ما احتمال ثابت صریح مشترک در فرم محصول را می گیریم و تفسیرهای احتمالی برای روند موجودی ارائه می نمائیم. در نهایت، با استفاده از اندازه گیری عملکرد متوسط، به توسعه مدل های هزینه پرداخته و نمونه های عددی را نشان می دهیم.

چکیده لاتین

We study an (s, S ) production–inventory system with an attached Markovian service queue. A production facility gradually replenishes items in the inventory based on the (s, S ) scheme, and the production process is assumed to be a Poisson process. In addition to the production–inventory system, c servers process customers that arrive in the system according to the Poisson process. The service times are assumed to be independent and identically distributed exponential random variables. The customers leave the system with exactly one item at the service completion epochs. If an item is unavailable, the customers cannot be served and must wait in the system. During this out-of-stock period, all newly arriving customers are lost. A regenerative process is used to analyze the proposed model. We show that the queue size and inventory level processes are independent in steady- state, and we derive an explicit stationary joint probability in product form. Probabilistic interpretations are presented for the inventory process. Finally, using mean performance measures, we develop cost models and show numerical examples.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید