قیمت: 23,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

عوامل بازاریابی استراتژیک رسانه اجتماعی: چارچوبی کل نگرانه

نام لاتین

Elements of strategic social media marketing: A holistic framework

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2180
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 21
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Journal of Business Research

چکیده فارسی

بازاریابی رسانه اجتماعی جزء لاینفک تجارت قرن 21 می باشد. اما، نوشته های مربوط به بازاریابی رسانه اجتماعی دسته بندی شده اند و بر روی موضوعات مرتبطی مثل تاکتیک های ارتباطات مؤثر متمرکز گردیده اند. تحقیق فعلی از یک شیوه کیفی، فرضیه پردازی برای ایجاد چارچوب استراتژیکی که چهار بعد کلی بازاریابی استراتژیک رسانه اجتماعی را تقسیم بندی می کند استفاده می نماید. هدف از بازاریابی رسانه اجتماعی بیانگر حدود از مدافع تا کشف کننده می باشد، فرهنگ بازاریابی رسانه اجتماعی شامل قطب های محافظه کاری و نوین گرائی میگردد، و ساختارهای بازاریابی رسانه اجتماعی بین سلسله مراتب و شبکه ها، و نظارت بر بازاریابی رسانه اجتماعی از حکومت مطلق تا بی حکومتی دسته بندی می شوند. با مفهوم سازی جامع و مشخصات بازاریابی استراتژیک رسانه اجتماعی، این تحقیق چارچوبی ادغام گرا را بوجود می آورد که فراتر از فرضیه بازاریابی توسعه میابد. بعلاوه، مدیران میتوانند از این چارچوب برای موضع گیری سازمانهای خود در این چهار بعد به شیوه مطابق با هدف و مأموریت کلی سازمانی خود استفاده نمایند.

چکیده لاتین

Social media marketing is an integral element of 21st-century business. However, the literature on social media marketing remains fragmented and is focused on isolated issues, such as tactics for effective communication. The current research applies a qualitative, theory-building approach to develop a strategic framework that articulates four generic dimensions of strategic social media marketing. Social media marketing scope represents a range from defenders to explorers, social media marketing culture includes the poles of conservatism and modernism, social media marketing structures fall between hierarchies and networks, and social media marketing gover-nance ranges from autocracy to anarchy. By providing a comprehensive conceptualization and definition of stra-tegic social media marketing, this research proposes an integrative framework that expands beyond extant marketing theory. Furthermore, managers can apply the framework to position their organizations on these four dimensions in a manner consistent with their overall corporate mission and objectives.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید