قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

شیوه های سرمایه گذاری برای رهبری، خصوصیات رفتاری و صلاحیت مدیریتی مدیران موفق پروژه ها در کشور یونان

نام لاتین

Investigating Leadership Styles, Behavioural and Managerial Competency Profiles of Successful Project Managers in Greece

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 2172
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 10
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Sciverse ScienceDirect
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences

چکیده فارسی

این تحقیق رابطه بین خصوصیات صلاحیت رفتاری و مدیریتی مدیران پروژه ها (PMs) و موفقیت پروژه به شیوه کل نگرانه را بررسی می نماید. نمونه ارزیابی های رقابتی (CVM) و ادراکی سازی ICB خط مبنای صلاحیتی (IPMA)، نسخه به عنوان زمینه فرآیندی نمودن صلاحیت های مدیریتی و رفتاری، به ترتیب میباشد. طبق این شیوه، پانزده عامل صلاحیت رفتاری مهم مد نظر گرفته شده اند (رهبری، استخدام، ایجاد انگیزه، کنترل شخصی، جرأت، تمدد اعصاب، خلاقیت، نتایج جهت گرائی، کارائی، مشاوره، مذاکره، نزاع و بحران، قابلیت اطمینان، قدردانی از ارزشها، و اصول اخلاقی). CVM از دو بعد تشکیل شده است: (انعطاف پذیری در برابر پایداری، تمرکز داخلی در برابر خارجی)، تعیین چهار ربع دایره (سیستمهای باز، روابط انسان، پروسه های داخلی، نمونه مستدل) که به تقاضاهای متمایز در عرصه سازمانی اشاره می کنند. با توجه به رهبری، CVM به عنوان وسیله ای برای طراحی خصوصیات رهبری مدیران پروژه و انجام آنالیز قیاسی بکار می رود. زمینه تحقیق بر مبنای نمونه ای از 97 درصد از مدیران بود. صلاحیت مهم رفتاری، مدیریتی و احساسی مانند شیوه های رهبری بیشتر به پیش بینی موفقیت تشخیص داده شده پروژه کمک می نماید. الزامات مدیریتی استنتاج شده نیاز شاغلین برای آموزش در زمینه گروههای خاص صلاحیتی را توجیه می نماید.

چکیده لاتین

This study examines the relationship between behavioural and managerial competency profiles of Project Managers (PMs) and project success in a holistic approach. The Competing Values Model (CVM) and ICB conceptualization (IPMA Competence Baseline, Version 3.0) served as the ground for the operationalisation of managerial and behavioural competencies, respectively. In this way, fifteen critical behavioural competency elements were taken into account (leadership, engagement & motivation, self-control, assertiveness, relaxation, openness, creativity, results orientation, efficiency, consultation, negotiation, conflict and crisis, reliability, values appreciation, ethics). CVM is constituted from two dimensions (Flexibility versus Stability, Internal versus External Focus), defining four quadrants (Open Systems, Human Relations, Internal Processes, Rational Model) that address distinct demands in the organizational arena. Regarding leadership, CVM has also been utilized as a device for mapping Project Managers’ leadership profiles and conducting comparative analysis. The field research was based on a sample of 97 Project Managers. The crucial behavioural, managerial and emotional competency areas as well as the leadership styles contributing most to project success have been detected. The managerial implications derived justify the need for practitioners to be trained in specific categories of competencies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید