قیمت: 25,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

ابعاد محاسبه شده یا یادگیری به طور ژرف ؟ مطالعه موارد طولی مذاکرات گذشته و جهات آتی در مدیریت شناخت مربوط به توسعه

نام لاتین

Inclusive perspectives or in-depth learning? A longitudinal case study of past debates and future directions in knowledge management for development

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2170
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 26
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Emerald
نام مجله JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

چکیده فارسی

هدف . هدف این مقاله تحلیل کردن نحوه تکامل تدریجی مباحثه پیرامون مدیریت شناخت مربوط به توسعه در یک دوره 14 ساله است . طراح / شیوه شناختی / شیوه - مطالعه به شیوه ای استقرایی در پی شناسایی موضوعات کلیدی بحث شده به صورت مباحثه آنلاین در زمینه مدیریت شناخت مربوط به توسعه اجرا شده است. تحلیل متشکل از مشاهدات مربوط به مباحثه انلاین و همچنین تحلیل شبکه معنایی ( کلمه های همتا ) یک مجموعه از داده های بزرگ است که شامل مبادلات ایمیلی 14 ساله می باشد . نتایج یه یک شیوه گروهی مرکزی به وسیله اعضای جامعه تایید شده است . یافته ها : در اصطلاح محتوایی ، مدیریت شناخت مربوط به بحث توسعه تا حد زیادی با تعهد به مباحثه توسعه واقعی باقی می ماند و در جهت ابزارها و شیوه های جهت دار ادامه می یابد . در اصطلاح یادگیری ، جامعه به نظر دارای احتساب الایی است و زمینه باروری را برای به اشتراک گذاری شناخت عمیق فراهم می کند اما برای اثر گذاری های نوآورانه پتانسیل کمتری را نشان میدهد . محدودیت ها / استنباط های تحقیقاتی : این مطالعه بر مقالاتی در زمینه مدیریت شناخت بر بخش بی نفع موثر است که نشان میدهند ، جوامع نامتجانس چگونه در حوزه توسعه شناخت و بحث شکل گیری را تولید می کند . خصوصا اینکه ، این مقاله با ارائه یک بازبینی جامع ، از زمان پیدایش این حوزه ، درباره نحوه تکامل تدریجی این حوزه بر مدیریت شناخت مربوط به مقاله توسعه موثر است همچنین با نشان دادن اینکه شبکه های احتساب شده چگونه می توانند بر یادگیری موثر و بلکه آن را محدود کنند ، مدیریت شناخت را افزایش میدهند. استنبا ط ها / استنباط های تجربی : مطالعه درباره استفاده از حرفه های مدیریت شناخت نه فقط از طریق نشان دادن منافع بلکه از طریق نشان دادن محدودیت های شبکه های مشترک شناخت احتسابی نیز است . استنباط ها / استنباط های اجتماعی : این مطالعه با نشان دادن اینکه این موضوعات مهمترین موارد مربوط به مشارکت کنندگان توسعه هستند . استنباط های اجتماعی مهمی را فراهم می کنند و این دوره را که با اهداف Millennum احاطه شده اند را پوشش می دهند.( نوع مقاله: مقاله تحقیقاتی )

چکیده لاتین

Purpose – This paper aims to analyze how the debate around knowledge management for development has evolved over a 14-year period. Design/methodology/approach – The study was conducted in an inductive manner, seeking to identify key themes discussed on an online community on knowledge management for development. Analysis comprised observation of the online debate, as well as semantic (co-word) network analysis of a big data set, consisting of 14 years of email exchange. The results were verified with the members of the community in a focus group manner. Findings – In terms of content, the knowledge management for development debate remains strongly engaged with actual development discourse, and it continues to be rather oriented toward tools and methods. In terms of learning, the community appears highly inclusive, and provides fertile ground for in-depth knowledge sharing, but shows less potential for innovative influences. Research limitations/implications – The study contributes to literature on knowledge management in the non-profit sector by showing how heterogeneous communities in the development domain generate knowledge and shape discourse. More specifically, the paper contributes to knowledge management for development literature by providing a comprehensive overview of how the domain has evolved since its emergence. It also advances knowledge management by showing how inclusive networks can contribute to but also limit learning. Practical/implications – The study is of use to knowledge management professionals by showing not only the benefits but also the limitations of inclusive knowledge-sharing networks. Social/implications – The study provides important societal implications by showing which topics are most important to development practitioners, covering the period encompassed by the Millennium Goals.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید