قیمت: 21,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

ارزیابی تجربی و آزمایش آسیب پذیری تونل های بخش بخش شهری مطرح شده برای گسل سطحی نرمال

نام لاتین

Experimental evaluation of vulnerability for urban segmental tunnels subjected to normal surface faulting

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2161
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Soil Dynamics and Earthquake Engineering

چکیده فارسی

گسل یکی از نواع جابه جایی های دائمی زمین است (PGD) تونل ها در خطر فرا بی قرار می گیرند، وقتی مستعد گسلش می شوند. مطالعه فعلی یک راهکار تجربی را برای ایجاد منحنی های زود و شکنی برای تونل های بخشی کم عمق پیشنهاد می دهد تونل هایی که در آنها رسوباتی ته نشین شده موضوعی برای گسلش سطحی نرمال هستند. تست سانتریفوژ به منظور رسیدن به اتن هدف انجام شد. راهکار مطرح شده ارزیابی منحنی های زودشکنی جدید را با در نظر گرفتن ویژگی های متمایز ژئومتری تونل و ویژگی های گسلش مجاز می کند. مقایسه میان منحتی زودشکنی جدید و منحنی های تجربی فعلی به خوبی مورد بحث قرار گرفت. در مقایسه با تونل های صخره ایی ، تونل هایی که در آنها رسوبات ته نشین شده اند برای گسلش مستعدتر هستند به دلیل مکانیسم های مختلف فروپاشی در تونل که در سطح گسترده ایی از PGD قرار گرفته اند

چکیده لاتین

Faulting is one type of permanent ground displacement (PGD); tunnels are at the risk of damage when they are susceptible to faulting. The present study proposes an experimental approach to create the fragility curves for shallow segmental tunnels in alluvial deposits subjected to normal surface faulting. Centrifuge testing was carried out in order to achieve this purpose. The proposed approach allows evaluation of new fragility curves considering the distinctive features of tunnel geometry and fault specifications. The comparison between the new fragility curves and the existing empirical curves was discussed as well. Compared to tunnels in rock, tunnels in alluvial deposits are more susceptible to failure because of different mechanisms of collapse into tunnel at large exerted PGD.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید