قیمت: 12,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

خواص پارچه های پنبه ای bioscoured با استفاده از تکنیک های طیف سنجی FT-IR ATR و میکروسکوپی

نام لاتین

Characterization of bioscoured cotton fabrics using FT-IR ATR spectroscopy and microscopy techniques

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2006
کد 2137
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 9
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Carbohydrate Research

چکیده فارسی

اثرات bioscouring با توصیف تغییرات شیمیایی و فیزیکی سطح پارچه پنبه با استفاده از یک آنزیم پکتیناز تصفیه شده از باسیلوس سوبتیلیس سویه WSHB04-02 مورد بررسی قرار گرفت. تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) طیف سنجی کاهش بازتاب کل (ATR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) تکنیک های به کار گرفته بود. طیف سنجی FT-IR ATR یک ارزیابی سریع و نیمه کمی از حذف پکتین و / یا موم ها بر روی سطح پنبه با مقایسه تغییراتی در شدت طیف کربونیل ناشی از رفتار بخار هیدروکلراید در حدود cm-1 1736 را ارائه داد. سطح bioscoured می تواند به وضوح از آن دسته الیاف پنبه تیمار نشده و ، تیمارشده قلیایی با استفاده از ترکیبی از SEM و AFM مشخص شده باشد. تصاویر تولید شده با استفاده از این تکنیک ها نشان داد که سطح مورفوگرافی و توپوگرافی از الیاف پنبه توسط حالت عمل اچینگ پكتيناز ها در طول bioscouring شکل گرفته است. این یافته ها نشان داد که AFM یک مکمل مفید برای SEM در توصیف سطوح پنبه است.

چکیده لاتین

The effects of bioscouring were investigated by characterizing the chemical and physical surface changes of cotton fabrics using a purified pectinase enzyme from Bacillus subtilis strain WSHB04-02. Fourier-transform infrared (FT-IR) attenuated total-reflectance (ATR) spectroscopy, scanning electron microscopy (SEM), and atomic force microscopy (AFM) techniques were employed. FT-IR ATR spectroscopy provided a fast and semi-quantitative assessment of the removal of pectins and/or waxes on the cotton surface by comparing the changes in intensity of the carbonyl peak induced by HCl vapor treatment at around 1736 cm1. The bioscoured surface could be clearly distinguished from those of untreated and alkali-treated cotton fibers using a combination of SEM and AFM. The images produced using these techniques revealed that the surface morphography and topo-graphy of the cotton fibers were shaped by the etching action mode of pectinases during bioscouring. These findings demonstrated that AFM is a useful supplement to SEM in characterizing cotton surfaces.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید