قیمت: 25,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تولید نفت اوپک و غیر اوپک و اقتصاد جهانی

نام لاتین

OPEC and non-OPEC oil production and the global economy

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 2133
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 26
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Energy Economics

چکیده فارسی

Hamilton 1973 تا 1996 را به عنوان "عصر اوپک" و 1997 تا کنون را به عنوان "عصر صنعتی جدید" مشخص کرد. در طول سال های1996-1974 رشد تولید نفت غیر اوپک Granger سبب رشد تولید نفت اوپک گردید. تولید نفت اوپک با شوک مثبت وارده به تولید نفت غیر اوپک در دوره قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، اما در "عصر صنعتی جدید" این گونه نیست. در "عصر صنعتی جدید" تولید نفت اوپک به طور قابل توجهی با افزایش قیمت نفت، بر خلاف "عصر اوپک" ، افزایش می یابد. تولید نفت اوپک به نوآوری های مثبت در GDP جهانی به طور قابل توجهی پاسخ می دهد. در طول 1997( Q1-2012: Q4 ) اثر منفی شوک مثبت وارده بر تولید نفت غیر اوپک بر قیمت واقعی نفت از اثر شوک های مثبت وارده بر تولید نفت اوپک بزرگ تر است. اثرات تجمعی شوک های ساختاری وارده بر تولید نفت غیر اوپک و قیمت نفت واقعی، بر تولید نفت اوپک بزرگ می باشد. اثرات تجمعی شوک های ساختاری وارده بر تولید اوپک و قیمت واقعی نفت، بر تولید نفت غیر اوپک اوپک، کوچک می باشد. نتایج برای تغییرات در مشخصات مدل، قوی می باشند. یک روش اقتصاد سنجی برای پیش بینی رشد تولید نفت اوپک، نتایج آنالیز SVAR را تایید می کند. نتایج با تغییرات مهم در بازار جهانی نفت منطبق می باشد.

چکیده لاتین

Hamilton identifies 1973 to 1996 as “the age of OPEC” and 1997 to the present as “a new industrial age.” During 1974–1996 growth in non-OPEC oil production Granger causes growth in OPEC oil production. OPEC oil produc-tion decreases significantly with positive shocks to non-OPEC oil production in the earlier period, but does not do so in the “new industrial age”.In the “new industrial age” OPEC oil production rises significantly with an increase in oil prices, unlike during “the age of OPEC” period. OPEC oil production responds significantly to positive inno-vations in global GDP throughout. Over 1997:Q1–2012:Q4 the negative effect on real oil price of positive shocks to non-OPEC oil production is larger in absolute value than that of positive shocks to OPEC oil production. The cumulative effects of structural shocks to non-OPEC oil production and to real oil price on OPEC oil production are large. The cumulative effects of structural shocks to OPEC production and real oil price on non-OPEC produc-tion are small. Results are robust to changes in model specification. An econometric technique to predict growth in OPEC oil production provides support for the results from the SVAR analysis. Results are consistent with impor-tant changes in the global oil market.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید