قیمت: 10,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

استفاده از مدل رفتاری جانسون: مطالعه موردی

نام لاتین

An Application of Johnson's Behavioral Model: A Case Study

مشخصات کلی

سال انتشار سال 1989
کد 2131
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

این مطالعه موردی در حالی که رهبری یک گروه از مراقبان افراد بیماری آلزایمر را حمایت می کند، انجام شد. هدف، کاربرد مدل جانسون در ارزیابی و مداخلات با این گروه بود. نخست، یک مرور کلی از مدل جانسون ارائه شده است، و بیماری آلزایمر و مشکلات مرتبط با مراقبت مورد بحث قرار گرفت. در مرحله بعد، یک ارزیابی از مراقبان در گروه استفاده از مدل جانسون ارائه شده است. در نهایت، تشخیص پرستاری، اهداف مشتری، مداخلات، و نتایج مشتری برای گروه توسعه یافته است.

چکیده لاتین

This case study was conducted while leading a support group for the caregivers of Alzheimer's Disease patients. The purpose was to apply Johnson's model in the assessment of and interventions with this group. First, an overview of Johnson's model is presented, and Alzheimer's Disease and the problems associated with caregiving are discussed. Next, an assessment of the caregivers in the group applying Johnson's model is presented; finally, nursing diagnoses, client goals, interventions, and client outcomes for the group are developed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید