قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تاثیر CSR بر اعتماد سازی کارمندان کازینو، رضایت شغلی و مشتری مداری: یک بررسی تجربی از خطر احتمالی پر مسئولیت

نام لاتین

The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 2118
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 12
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله International Journal of Hospitality Management

چکیده فارسی

مسئولیت اجتماعی مشترک (CSR) به عنوان یک فلسفه و استراتژی حیاتی ظهور یافته است که بر نگرش های داخلی ( به طور مثال کارمند ) و بیرونی ( به طور مثال مشتری ) تاثیر می گذارد . اهمیت CSR صنعت کازینو را گسترش میدهد خصوصا وقتی آن مربوط به استراتژی های ریسک پر مسئولیتی ( RG) مکمل و الزامی باشد . با این هدف ، این مطالعه ، کارمندان کازینو را در کره جنوبی جهت بررسی تاثیر بر CSR اعتماد سازی کارمندان کازینو ، رضایت شغلی و مشتری مداری بررسی می کند . نتایج نشان میدهد که CSR قانونی و RG مکمل تاثیر مثبتی بر اعتماد سازمانی دارند در حالیکه ، استراتژِ های RG الزامی دارای تاثیر منفی بر اعتماد سازمانی هستند و همچنین به نظر می رسد که اعتماد سازمانی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی داشته باشد که به نوبه خود ، بر مشتری مداری تاثیر مثبتی دارد . در ارائه این یافته ها ، این تحقیق معانی تجربی را برای مدیران کازینو وقتی استراتژی های CSR وRG اجرایی می شوند را ارائه می دهند .

چکیده لاتین

Corporate social responsibility (CSR) has emerged as a critical philosophy and a strategy that affects both internal (i.e., employee) and external (i.e., customer) attitudes. The importance of CSR extends to the casino industry, especially when it pertains to compulsory and supplementary responsible gambling (RG) strategies. To this end, this study surveys casino employees in South Korea to examine the impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation. Results indicate that legal CSR and supplementary RG have a positive effect on organizational trust, whereas compulsory RG strategies have a negative effect on organizational trust. Also, it appears that organizational trust pos-itively influences job satisfaction, which in turn has a positive effect on customer orientation. In building off of these findings, this study provides practical implications for casino managers when implementing CSR and RG strategies.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید