قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

استفاده از روش بهره وری جمعی-DEA در منقصات تدارکات عمومی

نام لاتین

Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 2114
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 18
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله European Journal of Operational Research

چکیده فارسی

این مقاله عنوان انتخاب تامین کننده در تدارکات عمومی را مورد توجه قرار می دهد. طبق مصوبات اروپایی، وقتی مناقصات از طریق معیار “سودمندترین مناقصه از نظر اقتصادی” (MEAT) اعطا می شوند، کمیته ی اعطا کننده باید در مورد معیارهای ارزیابی مناقصه برای پیشنهادات ارائه شده از قبل تصمیم بگیرد. نویسندگان ابزار تصمیم گیری را ارائه می دهند که قصد آن کمک به کمیته ی اعطا کننده در این وظیفه ی دشوار و، همزمان، حفظ یک روند شفاف مطابق با مقررات و نیازمندی های تدارکات عمومی همچنین تضمین ارزیابی عادلانه و برابر از همه پیشنهادات است. در این رابطه، مسئله ی تصمیم انتخاب تامین کننده با به کار گرفتن فرمتی از متدولوژی DEA (تجزیه و تحلیل پوششی داده ها) مورد توجه قرار داده می شود. ارزیابی بهره وری جمعی برای انتخاب بهترین تامین کننده در بین داوطلبان واجد شرایط استفاده می شود. تکنیک پیشنهادی به ارزیابی داده های کمی در رابطه با انتخاب فروشنده اجازه می دهد و ویژگی های شفافیت مورد نیاز به وسیله ی تدارکات عمومی را حفظ می کند. به علاوه، همه پیشنهادات به صورت مساوی مطابق با وزن های بی طرفانه تعریف شده و مشابه بدون هیچ تنظیم فردی توسط ماموران دولتی ارزیابی می شوند. اثربخشی و بهره وری این روش به وسیله ی مورد مطالعه ای پشتیبانی می شود که راجع به مناقصه ی سازمان عمومی ایتالیایی است.

چکیده لاتین

The paper addresses the topic of supplier selection in public procurement. According to European direc-tives, when tenders are awarded through the ‘‘Most Economically Advantageous Tender’’ (MEAT) crite-rion, the awarding committee has to decide the tender evaluation criteria of the presented bids in advance. The authors propose a decision making tool that is aimed at helping the awarding committee in this difficult task and, at the same time, maintaining a transparent procedure in accordance with gov-ernmental procurement regulations and requirements as well as guaranteeing fair and equal evaluation of all bids. In this regard, the decision problem of supplier selection is addressed by applying an extension of the DEA (data envelopment analysis) methodology. The cross-efficiency evaluation is used for selecting the best supplier among the eligible candidates. The proposed technique allows the evaluation of quan-titative data related to vendor selection and keeps the transparency features requested by public procure-ment. In addition, all bids are equally assessed according to the same objectively defined weights without any subjective setting by the public officers. The effectiveness and efficiency of the approach is supported by a case study that pertains to the tender of an Italian public agency.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید