قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مکانیسم آسیب و پاسخ سازه مهار بتن مسلح تحت بارگذاری انفجار داخلی

نام لاتین

Damage mechanism and response of reinforced concrete containment structure under internal blast loading

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 2106
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 19
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Theoretical and Applied Fracture Mechanics

چکیده فارسی

مهار بتن مسلح (RC) مهم جزء ترین نیروگاه هسته ای است. این ممکن است منجر به فاجعه جدی نشت مواد رادیواکتیو به دلایل انفجار داخلی مهار بتن مسلح ناشی از زمین لرزه، آتش سوزی، انفجار گاز یا حملات تروریستی، و غیره شود. هدف از این مقاله بررسی رفتار مهار بتن مسلح است، شبیه سازی عددی با در نظر گرفتن تعامل کوپلینگ مایع - جامد برای تحلیل پاسخ پویا مهار بتن مسلح تحت بار انفجار داخلی با استفاده از نرم افزار LS-DYNA ، به ویژه با تمرکز بر مکانیسم آسیب آن انجام شده است. تولید و انتشار موج انفجار و اثر آن بر ساختار مهار با استفاده از الگوريتم اختياری لاگرانژی اویلری (ALE) و مدل های مواد متعدد مورد بحث قرار می گيرند. نتایج تجزیه و تحلیل مهار توسط معادلات تجربی مقایسه شده است. مطالعه پارامتری نیز برای انفجار داخلی تحت فواصل مقیاس در یک فاصله بن بست 20 متر در مهار RC انجام شده است. نتایج نشان می دهند که نفوذ فواصل مقیاس و کیفیت های مش ساختار در پاسخ دینامیکی و مکانيسم آسیب ساختار برای ارزیابی قابلیت ضد انفجار تحليل می شوند.

چکیده لاتین

Reinforced concrete containment (RC) is the most significant component of the nuclear power plant. It may lead to serious disaster owning to the leakage of radioactive materials as the reasons of internal explosion of reinforced concrete containment caused by earthquakes, fires, gas explosions or terrorist attacks, etc. The objective of this paper is to investigate the behavior of reinforced concrete containment, numerical simulation taking into account fluid–solid coupling interaction is conducted for the analysis on the dynamic responses of reinforced concrete containment under internal blast loading using LS–DYNA soft-ware, especially focusing on its damage mechanism. The generation and the propagation of blast wave and its effect on a containment structure are discussed using Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) algorithm and multiple material models. The analysis results of the containment have been compared by empirical equations. Parametric studies have also been per-formed for internal detonation under different scale distances at a standoff distance of 20 m in the RC con-tainment. The results indicate that the influences of scale distances and mesh qualities of structure on dynamic response and damage mechanism of the structure are analyzed to assess the structural anti-explosion capability.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید