قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

پاسخ دینامیکی یک دال بتنی مسلح تحت بار انفجار هوا

نام لاتین

Dynamic response of a reinforced concrete slab subjected to air blast load

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2011
کد 2105
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 18
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Theoretical and Applied Fracture Mechanics

چکیده فارسی

بتن آرمه مواد اصلی برای تجهیزات نظامی و مهار نیروگاه هسته ای است. با این حال، برخوردها و انفجارها به طور کامل می توانند چنین ساختارهایی را از بین ببرند و باعث تلفات فوق العاده و از دست دادن اموال شوند. از این رو، این مطالعه تجزیه و تحلیلی را بر روی قانون انتشار موج فشار انفجار و پاسخ دینامیکی سازه های بتن آرمه تحت اثر موج فشار های انفجاری انجام داده است. این مطالعه از پارامترهای مواد حالت مناسب و معادلات استفاده کرده و پس از آن نرم افزار تجزیه و تحلیل المان محدود غیر خطی LS-DYNA را برای انجام شبیه سازی عددی مدل انفجار ميدان آزاد مورد استفاده قرار داده است. پس از مقایسه با نتایج کامپیوتری معادلات تجربی و بررسی قابل اعتماد بودن مدل تجزیه و تحلیل عددی، تخریب و عوامل موثر بر اسلب (دال) بتنی مسلح، تحت اثر فشار موج انفجار بررسی شده است. نتایج می توانند به عنوان یک مرجع برای تجزیه و تحلیل و طراحی های آینده مورد استفاده قرار گيرند.( مهندسی زلزله )

چکیده لاتین

Reinforced concrete is the principal material for military engineering and nuclear power plant contain-ment. However, impacts and explosions could completely destroy such structures, causing tremendous casualties and property loss. Hence, this study conducts an analysis on the propagation law of a blast pressure wave and the dynamic response of reinforced concrete structures under explosive pressure wave effects. This study uses proper state material parameters and equations and then applies the non-linear finite element analysis software LS-DYNA to conduct a numerical simulation of a free-field explo-sion model. After comparison with the computed results from empirical equations and validating the reliability of the numerical analysis model, the destruction and influencing factors on reinforced concrete slabs, under the effects of a blast pressure wave, are investigated. The results can serve as a reference for future analysis and design.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید