قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

استراتژی تحت عدم اطمینان: شواهد تجربی از شرکت های سوئدی فعال در روسیه

نام لاتین

Strategy under Uncertainty: Empirical Evidence from Swedish Companies Operating in Russia

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2090
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 16
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ccsenet
نام مجله International Journal of Business and Management

چکیده فارسی

هدف از این مقاله تبیین و توصیف استراتژی های شرکت تحت عدم اطمینان است. این مطالعه تلاش می کند تعامل نزدیک تر میان تحقیق در مورد مدیریت استراتژیک و نظریه بین المللی سازی را بررسی نماید. افزایش اخیر درگیری میان روسیه و اتحادیه اروپا / ایالات متحده در ترکیب با بحران اقتصادی، سطح عدم اطمینان را افزایش داده است. این مقاله بررسی می کند که این زوال چگونه در استراتژی های شرکت های سوئدی فعال در روسیه منعکس می شود. این مطالعه بر اساس داده های تجربی حاصل از یک نظرسنجی انجام شده در سال 2005 میان 73 شرکت سوئدی انجام می شود. یافته های این مطالعه به دانش مربوط به تنوع در تعهدات نشان داده شده بوسیله شرکت های مختلف در یک نقطه زمانی خاص و تحت همان شرایط، کمک می کند. این مطالعه نشان دهنده برتری استراتژی توسعه انتخاب شده بوسیله شرکت های سوئدی در طول افزایش عدم اطمینان در روسیه است. یک استراتژی رشد تحت عدم اطمینان به ندرت بوسیله محققان گزارش و تحلیل شده است. این مطالعه نشان داد عدم اطمینان نه تنها یک تهدید برای شرکت های فعال در بازار است بلکه می تواند همچنین منجر به توسعه استراتژی هایی شود که هدف آنها استفاده از فرصت هایی است که عدم اطمینان ممکن است ایجاد کند. این مطالعه با درک مفهوم ریسک مفاهیمی برای مدیران شرکت ها در رابطه با اهمیت یک تصمیم تعهدی در مواجه با شرط بد ایجاد شده بوسیله عدم اطمینان، ارائه می کند. داده های تجربی حاصل از این مطالعه همچنین بیان می کنند عدم اطمینان بوسیله شرکت ها بهتر از مورد انتظار، مورد رسیدگی قرار می گیرد. این مقاله این پرسش را مطرح می کند که آیا شرکت ها و مدیران واقعا در رفتار خود ریسک گریز هستند یا خیر.

چکیده لاتین

The objective of this paper is to describe and explain company strategies under uncertainty. The study attempts to examine closer interaction between research on strategic management and internationalization theory. Recent escalation of conflict between Russia and the EU/USA in combination with economic recession increased the level of uncertainty. The article explores how this deterioration is reflected in a strategy of Swedish companies operating in Russia. This study builds on the empirical data from a survey conducted in 2015 among 73 Swedish firms. The findings of the study contribute to knowledge regarding diversity in commitments shown by different companies at one particular point of time under the same circumstances. The study reveals a domination of expansion strategy chosen by Swedish firms during the current escalation of uncertainty in Russia. A growing strategy under uncertainty has seldom been reported and analyzed by scholars. The study demonstrated that uncertainty is not only a threat to companies operating on the market, but can lead to expanding strategies attempting to exploit the opportunities that uncertainty might offer. Appraising the risk concept, the study provides implications for companies’ managers on the importance of a commitment decision to face the deterioration caused by the uncertainty. Empirical data from this study also suggest that uncertainty is handled by companies better than one might expect. The article questions whether companies and managers are really risk-averse in their behaviour.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید