قیمت: 26,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

بکارگیری تعهدات بخش عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی (OECD):

نام لاتین

Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2087
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 50
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Accounting Forum

چکیده فارسی

ترسیم نظریه ی بنگاهی جدید توسعه یافته، در این مقاله برای شنیدن صدای حسابداران، مامورین بودجه و سیاست های سازندگان در بکارگیری بخشهای عمومی در ایالات عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی سازمانی مختلف تلاش شده است.صداهای چالشگران و فعالان سازمانی که درفرایند بکارگیری و حسابداری تعهدی و بودجه بندی تنظیمات مخصوصشان در گزارشات تعهدات بخش عمومی موجود، ازدست میروند.یافته های تجربی مطالعات ابهامات سیاسی و تکنیکی دربکارگیری تعهدات بخش عمومی توسط کشورهایی که گسترده تر از رئوس مطالب و طرح کلی در وظایف اکادمیک، تشریح میکند و در گزارشات و مطالعات استدلال کننده ارائه میدهد.این چالشها درباره ی مقادیر غیر قطعی و گیج کننده ی گسترده ی ادارات بودجه و خزانه داری که تعهدات بخش عمومی را در قلمرو قدرت و مشروعیت تهدید امیز بکارمیگیرند، بصورت ابشاری در سطوح سازمانی اورده میشوند.ارتباطات و همکاریها درمیان فعالان زمینه های سطوح سازمانی وبنگاهی نیازمند ایجاد بدنه ی منسجم دانش در بهبود تعهدات بخش عمومی توسط کشورها میباشند.

چکیده لاتین

Drawing on extended new institutional theory, this paper has striven to make heard the voices of accountants, budget officers, and policy makers involved in implementing public sector accruals in different OECD member states. Such voices of the organisational actors and the challenges that they are encountering in the process of implementing accrual accounting and budgeting in their specific settings are missing in the existing public sector accruals literature. The empirical findings of the study demonstrate that the political and technical ambiguities in implementing public sector accruals across countries are much broader than outlined in the academic work and presented in the reports and studies of the proponents. Such challenges, when cascaded down to the organisational level, have brought about vast uncertainty and confusion amongst most of the budget and treasury officers who deal with public sector accruals in their specific jurisdictions, threatening the legitimacy at the organisational level. More communication and collaboration amongst the actors at institutional, organisational-field and organisational levels are therefore needed to build a coherent body of knowledge in facilitating public sector accruals reforms across countries.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید