قیمت: 24,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

تنظیم درآمد نرم افزاری و استراتژی های قیمت گذاری در عصر رایانش ابری

نام لاتین

Adjusting software revenue and pricing strategies in the era of cloud computing

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2085
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 25
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله The Journal of Systems and Software

چکیده فارسی

تحقیقات اخیر رایانش ابری را به عنوان یک مسیر جدید می شناسند که در آن محصولات نرم افزاری بر اساس قراردادهای خدماتی ارائه می شوند. بنابراین به جای فروش لیسانس های نرم افزاری، فروشندگان نرم افزار می توانند نرم افزار را به عنوان یک خدمت به مشتریان اجاره دهند. با این حال هنوز مشخص نیست که چگونه ارائه کنندگان نرم افزار می توانند از اجاره دادن نرم افزار به عنوان یک استراتژی رقابتی در بازار نرم افزار استفاده کنند. بر اساس 37 مصاحبه با متخصصان نرم افزار از 5 شرکت، این مقاله روی ارتباط میان نیروهای رقابتی و فاکتورهای تاثیرگذار روی انتخاب یک مدل قیمت گذاری تمرکز می کند. یافته ها نشان می دهند که تبدیل به خدمات کردن روش های ارائه نرم افزار امکان تنظیم درآمد و استراتژی های قیمت گذاری را نسبت به رقابت بازار فراهم می کند. وابسته به شرایط رقابتی در بازار، شرکت ها از مدل های درآمدی ترکیبی یا یک مکانیزم قیمت گذاری هیبریدی استفاده می کنند تا از کسب و کار خود در برابر رقبا و جایگزین ها حفاظت نمایند. مدل اجاره کسب و کار مزیت های متعددی دارد که به طور قابل توجهی به فروشندگان کمک می کند فرصت های کسب و کاری خود را افزایش دهند. با این حال در برخی موارد، مشتریان قدرتمند می توانند گزینه های درآمدی و قیمت گذاری را محدود کنند. یافته ها همچنین نشان می دهد اجاره دادن نرم افزار با استراتژی های رهبری هزینه و تمایز ارتباط دارد در حالی که اعطای لیسانس نرم افزاری با یک استراتژی تمرکزی ارتباط دارد.

چکیده لاتین

Recent research has recognized cloud computing as a new paradigm of servitization in which software products are offered based on service contracts. Thus, instead of selling software licenses, software ven-dors can rent software as a service to customers. However, it is still unclear how software providers can use software renting as a competitive strategy in the software market. Based on 37 interviews with soft-ware professionals from five case firms, this paper focuses on the connection between competitive forces and the factors influencing the selection of a pricing model. The findings indicate that servitization of the software offering makes it possible to adjust revenue and pricing strategies relative to market competi-tion. Depending on the competitive situation in the market, firms apply mixed revenue models, or else a hybrid pricing mechanism, to protect their business against rivalry and substitutes. The software renting model has several advantages which significantly help software vendors to expand their business oppor-tunities. However, in some cases, powerful customers are able to limit the revenue and pricing options. The findings also indicate that software renting is related to cost leadership and differentiation strategies, whereas software licensing is linked to a focus strategy.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید