قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

یکپارچه سازی توسعه ای نظری و اسلوب شناسی: استفاده از مشتقات در تغییر ماهرانۀ نظریات، مدل ها و تاثیرات

نام لاتین

Integrating Developmental Theory and Methodology: Using Derivatives to Articulate Change Theories, Models, and Inferences

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 2077
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 34
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع Taylor & Francis
نام مجله APPLIED DEVELOPMENTAL SCIENCE

چکیده فارسی

نظریات هماهنگ در مورد رشد، توسعه و تغییر مدلهای مناسب آماری می تواند چالشی را ارائه کند که در سوءاستفاده، تفسیر اشتباه و بهره گیری کم از رویکردهای مختلف تحلیلی نتیجه شود. ما، کاربرد مشتقات را مورد بحث قرار می دهیم: تغییر یک ساختار با توجه به تغییر در ساختار دیگر. مشتقات، زبان مشترکی را ارائه می کنند که نظریۀ توسعه ای و روشهای آماری را مرتبط می کند. استفهام سازی تغییر برحسب مشتقات، انتقال دقیق نظریه در روش را امکان پذیر کرده و چشم انداز معمولی مدل های تغییر را مشخص می کند. مجموعۀ وسیعی از مدل ها را می توان برحسب سطح، شتاب و تسریع ساختارها، درک کرد: به ترتیب مشتقات صفر، اول و دوم. ما، زبان مشتقات را ارائه کرده و تفاوت استفهامی پرسشهایی را مشخص کرده ایم که می توانند در تحقیقات توسعه ای نشان داده شوند. یک مثال واقعی، برای نشان دادن اینکه اسلوب شناسی معمول و ناآشنای آماری چگونه می تواند بعنوان نشان دهندۀ روابط بین جفتهای مختلف مشتفات درک شود، ارائه شده است.

چکیده لاتین

Matching theories about growth, development, and change to appropriate statistical mod-els can present a challenge, which can result in misuse, misinterpretation, and underutiliza-tion of different analytical approaches. We discuss the use of derivatives: the change of a construct with respect to the change in another construct. Derivatives provide a common language linking developmental theory and statistical methods. Conceptualizing change in terms of derivatives allows precise translation of theory into method and highlights com-monly overlooked models of change. A wide variety of models can be understood in terms of the level, velocity, and acceleration of constructs: the zeroth, first, and second derivatives, respectively. We introduce the language of derivatives, and highlight the conceptually differ-ing questions that can be addressed in developmental studies. A substantive example is pre-sented to demonstrate how common and unfamiliar statistical methodology can be understood as addressing relations between differing pairs of derivatives.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید