قیمت: 16,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی بین پرستاران در بیمارستان Tabarjal

نام لاتین

Relationship between Stress and Psychosomatic Complaints among Nurses in Tabarjal Hospital

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 2073
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 14
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع OJMP
نام مجله Open Journal of Medical Psychology

چکیده فارسی

این تحقیق برای بررسی ارتباط بین شکایات استرس و روان تنی در میان پرستاران در بیمارستان Tabarjal انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، محقق از روش توصیفی استفاده کرده و از طریق تکنیک نمونه گیری تصادفی، نمونه ای متشکل از 56 پرستار را انتخاب کرده که در بیمارستان مشغول کار هستند. از پاسخ دهندگان خواسته شده بود تا پرسشنامه ای را برای نرخ بندی استرس و معمول ترین بیماریهای روان تنی کامل کنند. داده های جمع آوری شده از نظر آماری با استفاده از SPSS تحلیل شده اند. نتایج نشان داده اند که استرس، در میان پرستاران بیمارستان Tabarjan، غالب بوده است، رواج شکایات روان تنی، بطور چشمگیری در پرستاران بالاتر بوده است و همبستگی چشمگیری بین شکایات استرس و روان تنی در میان پرستاران وجود داشته است. نتیجه گیری: این تحقیق، تاثیر خستگی بین شیوع علائم روان تنی را در میان پرستاران در بیمارستان Tabarjan تایید می کنند. علاوه براین، الزامات نتایج در پرتو برخی پژوهشهای مربوطه، مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لاتین

This research was conducted to examine the relationship between stress and psychosomatic complaints among nurses in Tabarjal hospital. To achieve this aim, the researcher used the descriptive method and selected a sample consisting of (56) nurses working in hospital through the simple random sampling technique. The respondents were requested to complete a questionnaire for rating of stress and the most common psychosomatic diseases. The collected data were analyzed statistically by using SPSS. The results revealed that the stress was dominant among nurses in Tabarjal hospi-tal, the prevalence of psychosomatic complaints was significantly higher in nurses, and there was significant correlation between stress and psychosomatic complaints among nurses. Conclusion: This research confirmed the effect of strains on the prevalence of psychosomatic symptoms among nurses in Tabarjal hospital. Further, implications of the results were discussed on the light of some related researches.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید