قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

انتظار برای خدمات حمل و نقل عمومی: آنالیز صف با رفتارهای انکارآمیز و عدول کننده مسافرین کم تحمل

نام لاتین

Waiting for public transport services: Queueing analysis with balking and reneging behaviors of impatient passengers

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2014
کد 2071
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 52
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Transportation Research Part B

چکیده فارسی

صفوف ورودهای گروهی و خدمات همگانی شامل رفتارهای نافرمانی و انکار کننده مشتریان به کرات در زندگی واقعی مشاهده می شود. این مطالعه صفوف از این دست را با استفاده از فرایندهای پوسیون مرکب تنظیم کرده و برخی مقیاس های احتمالی کلیدی را تعیین می کند. بررسی تحلیلی صورت گرفته و گستره ای از نتایج ریاضیاتی را به دست می دهد. مدل ریاضیاتی و رویکردهای توسعه یافته بر انواع فرایندهای صف بندی عملی که با صف های حجیم، نافرمانی و عدول کردن مشخص می شوند اعمال می گردند. یک پاسخ پل اتوبوسی به توزیع ریلی به عنوان یک مثال کاربرد در نظر گرفته می شود. و شبیه سازی های بزرگ مقیاس مونته کارلو برای نشان دادن نتایج ریاضیاتی صورت می گیرند.

چکیده لاتین

Queues of batch arrivals and bulk service including balking and reneging behaviors of cus-tomers are commonly observed in real life. This study formulates queues of this type using compound Poisson processes and determines some key probabilistic measures. Analytical investigation is undertaken yielding a range of mathematical results. The developed math-ematical model and approaches apply to a variety of practical queueing processes that are featured with bulk queues, balking, and reneging. A bus bridging response to rail disruption is considered as an application example. And large-scale Monte-Carlo simulations are con-ducted to demonstrate the mathematical results.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید