قیمت: 17,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

چالش مورد نظر نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری

نام لاتین

Accounting Software Expectation Gap Based on Features of Accounting Information Systems

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 2064
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 7
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences

چکیده فارسی

هر شغلی تجاری نیاز به سیستم اطلاعات حسابداری دارد (AIS) که توانایی ارائه به هنگان و قابل قبول اطلاعات را برای تصمیم گیری ها در یک محیط رقابتی و تجاری ست تا موفقیت لازم حاصل شود. نرم افزار حسابداری یک ابزار عمده در AIS هاست، با ارائه زود هنگام دقیق و قابل قبولی که از اطلاعات دارد. موضوع این مطالعه تحقیق و بررسی چالش موجود میان موقعیت دقیق و موقعیت مورد انتظار نرم افزارهای حسابداری ست که توسط شرکت های فعال در زنجان و در کشور ایران بر مبنای ویژگی های AIS ها به کار گرفته می شود. روش تحقیقاتی تجربی بوده داده ها در یک مقاله جمع آوری شدند. برای دستیابی به هدف تحقیقاتی ، تحقق شش متغیر را استفاده کرده است: مشخصه های کلی ، سازگاری و تطابق ، تغییر پذیری ، کنترل ، کنترل ، تعلیم و گزارش ظرفیت و تونایی. تحقق تست willcoxon را برای امتحان و بررسی چالش فعلی به کار برده است. نتایج حاصل از تحقیقات چالش قدرت توجهی را در تمام شش متغیر نشان می دهد.

چکیده لاتین

Every business requires an Accounting Information System (AIS) that is capable of offering timely and reliable information for decision-making in a commercial and competitive environment in order to be successful. Accounting software is a major instrument in AISs, offering timely, accurate and reliable information. The objective of this study is investigation of the existent gap between actual situation and expected situation of accounting softwares utilized by active firms in Zanjan, Iran based on features of AISs. The method of the research is ‘’empirical’’ and data is gathered through “survey’’. To attain the objective of the research, the researcher has used six variables: general features, compatibility, flexibility, control, training and reporting capability. The researcher has employed Willcoxon test to examine the existent gap. Results of the research indicate existence of considerable gap in all the six variables.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید