قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

عوامل اصلی دفاع کنش پذیر در سیستم های نیروی الکتریکی

نام لاتین

EssentiaPlass soifv e DeifneE nlseec tProiwce r Syste

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2012
کد 2048
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 16
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع IEEE
نام مجله 20th Iranian Conference on Electrical Engineering

چکیده فارسی

زیر ساخت های حیاتی خصوصا سیستم های توان یا نیروی الکتریکی نقش کلیدی در توسعه پایدار جوامع مدرن بازی می کنند . بنابراین ، امنیت سیستم های توان در سال های اخیر توجه زیادی را جلب کرده اند . نگرانی ها درباره حملات از روی عناد در زمینه شبکه های نیروی الکتریکی ، به طور مثال ، حملات تروریستی ، ضرورت اجرای دفاع کنش پذیر را برای کاهش احتمال حملات موفقیت آمیز و به مینیمم رساندن خسارات و نتایج منفی را تصریح کرده است . برای تخصیص بهینه منابع دفاعی کنش پذیر ، آشنایی با موضوعات مربوط به مفاهیم امنیت سیستم توانی ، آسیب پذیر ی ها ، واکنش با دیگر زیر ساختارها ، مراحل مدیریت بحران و معیارزمانی ، تکنولوژی های معکوس و سومند و سخت سازی تکنولوژی های بهینه سازی مورد نیاز است . این مقاله یک مرور کلی گسترده از عوامل اصلی دفاع کنش پذیر را در سیستم های توان الکتریکی راارائه میدهد .

چکیده لاتین

Ctr-iticianlf rastrucetsupreecsi aellleyc trpiocw er systems pkleayyr oal ien sustaidneavbelleo pmoefnm to dern societies; thpeorweefrso yrset,e msse curihtays attracted significaatntte ntiorne cienny te arsC.o ncerns ambaoluitc ious attackons electrpiocw erg ridse,. gt.e rroraitstta ckhsa,v e manifesttheedn ecessoiftp ya ssidveef enismep lementation to reducteh el ikelihoofso udc cessaftutla caknsd t om inimitzhee damagesa nd negative consequoepntciemsa.la llylT ooc ate passidveef enrsees ourcfeasm,i liawriitthy isrseuleastt eopd o wer system securityv ualsnpeercatbsi,li inttieersa,c wtiitohno ther infrastructuresm,a nacgreimseinsstt ageasn d times cale, beneficainadla dvertseec hnoloagnideh sa,r denionpgt imization methodologiise sn eedTehdi.sp aperp rovidaens extensive overvioefpw a ssidveef enesses entiaellse citpnro iwce sry stems

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید