قیمت: 20,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

قابلیت های پویا در مدیریت زنجیره ی تامین

نام لاتین

Dynamic Capabilities in Supply Chain Management

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2015
کد 2041
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 7
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع ScienceDirect
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences

چکیده فارسی

این مقاله یک تجزیه و تحلیل تئوریکی است، که با مقدمه ای شروع می شود که مشکل تحقیق، هدف از تحقیق، و روش های تحقیق در آن توصیف می شوند. این تجزیه و تحلیل آشکار کرد که موقعیت بازار، زنجیره های تامین بازار امروز، خیلی با گذشته فرق می کند. نقش قابلیت های پویا به صورت یکنواخت همراه با تاثیر طولانی تر و پیچیده تر شدن زنجیره های تامین افزایش یافت. رقابت شدیدتر شد زیرا موانع تجارت به تدریج کاهش داده شدند. هدف اصلی این مقاله قابلیت های پویا در مدیریت زنجیره ی تامین است. قصد اصلی این مقاله طبقه بندی و توصیف کامل دانش و اطلاعات ( که از منابع زیادی یافت شدند) درمورد قابلیت های پویا، مفهوم قابلیت های پویا است، تا یک دید کلی منسجم در مورد جنبه های تدارکات مثل: زنجیره ی تامین، مدیریت زنجیره ی تامین ارائه دهیم.

چکیده لاتین

This paper is a theoretical analysis, opening with the introduction where the problem of the research, the object of the research, the purpose of the research and the research methods are described. The analysis revealed that the market situation, organization supply chains face today, differs a lot from the situation years ago. The role of dynamic capabilities has steadily increased with the effect that supply chains became longer and more complex. The competition has got stronger due to the fact that barriers to trade have been gradually reduced. The main object of this article is the dynamic capabilities in supply chain management. The principal purpose of the article is systemization and thorough description of the knowledge and information (found in a large number of sources) about the dynamic capabilities, dynamic capabilities concept, to present a coherent overview on such aspects of logistics as: supply chain, supply chain management.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید