قیمت: 21,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

به خطر انداختن غلات برای نفت خام: آیا کشف نفت رشد کشاورزی در غنا را آهسته کرده است؟

نام لاتین

Sacrificing Cereals for Crude: Has oil discovery slowed agriculture growth in Ghana?

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2016
کد 2039
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 15
اصل مقاله لاتین رایگان است

چکیده فارسی

این مطالعه مدل درجه دو الگوریتم تپه نوردی، رگرسیون گام به گام، و یک روش کلی پویا لحظات جهت بررسی رابطه رانت نفت و رشد کشاورزی در غنا انجام شده است. کشاورزی، یک بار فقرات اقتصاد غنا در نظر گرفته شد، کاهش سهم خود را به تولید ناخالص داخلی از 45 درصد در سال 1992 به 22٪ در سال 2013 و نرخ رشد 0.04 در سال 2015 را نشان داد. نتایج حاصل از تمام مدل ها یک رابطه معکوس بین رانت نفت و خروجی کشاورزی را تأیید می کند. علاوه بر این، در دسترس بودن زمین کشاورزی، عامل اصلی خروجی کشاورزی می باشد. از آنجا که منابع نفت قابل استحصال است و درآمدهای نفتی ناپایدار می باشد، مطالعه یک طرح سرمایه گذاری پایدار را که تاکید بر تنوع، سرمایه گذاری خصوصی در زنجیره ارزش کشاورزی، و استفاده از زمین مولد، و تشویق درصد بالاتری از درآمد به کشاورزی دارد را توصیه می کند.

چکیده لاتین

This study applies the quadratic hill climbing model, stepwise regression, and a dynamic generalized method of moments to investigate the relationship between oil rents and agriculture growth in Ghana. Agriculture, once considered the backbone of Ghana’s economy recorded a reduction of its contribution to GDP from 45% in 1992 to 22% in 2013 and a growth rate of 0.04 in 2015. The results from all models confirm an inverse relationship between oil rents and agriculture output. Further, availability of agriculture land is a major driver of agriculture output. Since oil resources are exhaustible and oil revenues are volatile, the study recommends a sustainable investment plan that emphasis on diversification, private investment in the agriculture value chain, and productive land use, and encourages higher percentage of revenues into agriculture.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید