قیمت: 13,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مانع – نزديک همجوشی هسته سنگین: کوپلینگ کانال ها

نام لاتین

Near-Barrier Fusion of Heavy Nuclei: Coupling of Channels

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2004
کد 2038
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 22
اصل مقاله لاتین رایگان است
نام مجله Physics of Atomic Nuclei

چکیده فارسی

مشکل شرح مکانیک کوانتومی همجوشی در نزدیکی مانع هسته های سنگین که تحت شرایط یک اتصال قوی حرکت نسبی خود نسبت به چرخش هسته تغییر شکل يافته و تغییر شکل دینامیکی سطوح آنها رخ می دهد بررسی شده است. روش کارآمد جدید برای حل عددی معادلات شرودینگر همراه با شرایط مرزی مربوط به جذب کل شار است که غلبه بر یک مانع کولن چند بعدی ارائه شده است. روش جدید شامل هیچ گونه محدودیتی در تعداد کانال هايی نيست که در نظر گرفته می شوند و محاسبه سطح مقطع را برای همجوشی هسته های بسیار سنگین ممکن می سازند که در سنتز عناصر فوق سنگین استفاده می شوند. تجزیه و تحلیل جامع تسکین سطح بالقوه چند بعدی و تابع موج چند کاناله در مجاورت سد کولنی تفسیر روشنی از پویایی نزدیک به مانع همجوشی هسته ای را فراهم می کند. مقایسه با داده های تجربی و نتایج ايجاد شده با استفاده از مدل نیمه تجربی برای در نظر گرفتن جفت (کوپلينگ) کانال ها انجام می شود .

چکیده لاتین

The problem of a quantum-mechanical description of a near-barrier fusion of heavynuclei that occurs under the conditions of a strong coupling of their relative motion to the rotation of deformed nuclei and to a dynamical deformation of their surfaces is studied. A new efficient method is proposed for numericallysolving coupled Schr o¨dinger equations with boundaryconditions corresponding to a total absorption of the flux that has overcome a multidimensional Coulomb barrier. The new method involves no limitations on the number of channels that are taken into account and makes it possible to calculate cross sections for the fusion of veryheavynuclei that are used in the synthesis of superheavyelements. A global analysis of the relief of the multidimensional potential surface and of the multichannel wave function in the vicinityof the Coulomb barrier provides a clear interpretation of the dynamics of near-barrier nuclear fusion. A comparison with experimental data and with the results produced bythe semiempirical model for taking into account the coupling of channels is performed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید