قیمت: 19,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

مقایسه ی عملکرد خاکستر بادی ریز و دوده سیلیسی در توسعه ی ویژگی های بتن های حاوی خاکستر بادی

نام لاتین

Comparing the performance of fine fly ash and silica fume in enhancing the properties of concretes containing fly ash

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 2027
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 21
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Construction and Building Materials

چکیده فارسی

در سال های اخیر در صنایع بتن سازی خاکستر بادی ریز بدست آمده از طریق طبقه بندی خاکستر بادی معمولی قابل دسترس می باشد. در پژوهش اخیر احتمال استفاده از خاکستر بادی ریز در ترکیبات دوگانه و سه گانه با هدف غلبه بر سرعت نسبتا کم افزایش استحکام در بتن های حاوی خاکسترهای بادی رایج یا افزایش دوام آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده میزان واکنش پوزولانیک در خاکستر بادی ریز تنها کمی بیشتر از خاکستر بادی معمولی است و تقاضای آب تا حدودی کاهش می یاید. نتایج حاصل از ترکیبات سه گانه نشان داده خاکستر بادی ریز ماده ی موثر برای افزایش میزان توسعه ی ویژگی ها در بتن های حاوی پوزولان در حال واکنش کند مانند خاکسترهای بادی ریز، نمی باشد. نتایج حاصل از آزمایش ها در بررسی دوام بتن بر خلاف ورود کلرید مانند RCPT,RCMT و مقاومت الکتریکی نشان داده، استفاده از این مواد دوام بتن را افزایش نداده به گونه ای که بتواند با خاکستر بادی معمولی در سطوح مساوی جایگزینی قرار گیرد.

چکیده لاتین

Fine fly ash which is obtained by classification of conventional fly ash has become available to concrete industry in recent years. In the current research the possibility of using fine fly ash in binary and ternary mixes with the aim of overcoming the rather slow rate of strength development in concretes containing conventional fly ashes or enhancing their durability was investigated. The results show that the rate of pozzolanic reaction of fine fly ash is only moderately higher than con-ventional fly ash and the water demand is slightly reduced. The results of ternary mixes show that fine fly ash is not an effective material for increasing the rate of development of properties in concretes contain-ing slow reacting pozzolans such as conventional fly ashes. The results of tests assessing durability of concrete against chloride ingress such as RCPT, RCMT and electrical resistivity indicate that the use of this material does not improve concrete durability over that which can be achieved by conventional fly ash at equal replacement levels.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید