قیمت: 18,000 تومان

دانلود رایگان اصل مقاله

نام فارسی

پذیرش و تعهد گروه درمانی برای اضطراب ناشی از سلامت - نتایج یک مطالعه آزمایشی

نام لاتین

Acceptance and commitment group therapy for health anxiety – Results from a pilot study

مشخصات کلی

سال انتشار سال 2013
کد 1988
فرمت فایل word
تعداد صفحات ترجمه 15
اصل مقاله لاتین رایگان است
منبع SciVerse ScienceDirect
نام مجله Journal of Anxiety Disorders

چکیده فارسی

اضطراب سلامت (یا اضطراب و اندیشه بیهوده راجع به سلامتی خود) شایع بوده و ممکن است مداوم باشد و به ناتوان کردن افراد مبتلا و در ارتباط با هزینه های بالای جامعه منجر شود. درمان پذیرش و تعهد (ACT)، موج سوم از درمان شناختی - رفتاری جدید است که هنوز در اضطراب سلامت، آزمایش نشده است. 34 بیمار دانمارکی، با اضطراب سلامتی شدید، به پزشک عمومی بیمارستان ها مراجعه کرده و از یک گروه ACT درمان ، ده جلسه مشاوره دریافت کردند. بیماران توسط پرسشنامه، به مدت 6 ماه پیگیری شدند. کاهش قابل توجهی در اضطراب سلامت، علایم جسمانی و ناراحتی عاطفی در 6 ماه نسبت به شروع مطالعه ایجاد شده بود: کاهش 49٪ در اضطراب سلامت، کاهش 47٪ در ناراحتی عاطفی، و کاهش 40٪ در علایم جسمانی. ارائه رفتارهای عاطفی و ادراک از عواقب ناشی از بیماری خود (IPQ) ، موجب بهبود بسیاری از بیماران شد و 87٪ از بیماران، از درمان های انجام شده رضایت داشتند.

چکیده لاتین

Health anxiety (or hypochondriasis) is prevalent, may be persistent and disabling for the sufferers and associated with high societal costs. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is a new third-wave behavioral cognitive therapy that has not yet been tested in health anxiety. 34 consecutive Danish patients with severe health anxiety were referred from general practitioners or hospital departments and received a ten-session ACT group therapy. Patients were followed up by questionnaires for 6 months. There were significant reductions in health anxiety, somatic symptoms and emotional distress at 6 months compared to baseline: a 49% reduction in health anxiety (Whiteley-7 Index), a 47% decrease in emotional distress (SCL-8), and a 40% decrease in somatic symptoms (SCL-90R Somatization Sub-scale). The patients’ emotional representations and perception of the consequences of their illness (IPQ) improved significantly, and 87% of the patients were very or extremely satisfied with the treatment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

روی دکمه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. مقاله به سبد خرید شما که در ستون سمت راست صفحه قرار دارد افزوده می شود. سپس روی دکمه اتمام خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید.

دیدگاهی بنویسید